• Skaidrumas
  „Veikiame atvirai, sąžiningai, griežtai laikydamiesi etikos normų“
 • Atsakomybė
  „Suvokiame savo įtaką visuomenei, rūpinamės jos gerove“
 • Profesionalumas
  „Veiksmus grindžiame kokybiška analize ir geriausia praktika“
 • Skaidrumas
  Skaidrumas
  „Veikiame atvirai, sąžiningai, griežtai laikydamiesi etikos normų“
 • Atsakomybė
  Atsakomybė
  „Suvokiame savo įtaką visuomenei, rūpinamės jos gerove“
 • Profesionalumas
  Profesionalumas
  „Veiksmus grindžiame kokybiška analize ir geriausia praktika“

Statistika

Bankų kortelių apyvarta

Atsiskaitymai už pirkinius (apyvarta) (mlrd. Eur)
Bankų kortelių apyvarta (mlrd. Eur)

Bankų kortelių apyvarta

Atsiskaitymai už pirkinius (apyvarta) (mlrd. Eur)
Bankų kortelių apyvarta (mlrd. Eur)

Lietuvos bankų asociacijos narių duomenys.

Internetinės bankininkystės vartotojai

Internetinės bankininkystės registruotų vartotojų skaičius

Internetinės bankininkystės vartotojai

Internetinės bankininkystės registruotų vartotojų skaičius

Lietuvos bankų asociacijos narių duomenys.

Paskolos

Paskolos ir išankstiniai mokėjimai (tūkst. Eur)

Paskolos

Paskolos ir išankstiniai mokėjimai (tūkst. Eur)

Įtraukti AB „Citadele“ bankas, finansinės grupės, Danske Bank A/S bankinės veiklos Lietuvoje *, AB DNB bankas, finansinės grupės, Lietuvos centrinė kredito unijos, UAB Medicinos bankas, finansinės grupės, Nordea Grupės Lietuvoje **, Pohjola Bank Plc Lietuvos filialo***, SEB bankas, finansinės grupės , Swedbank, AB, finansinė grupės ir AB Šiaulių bankas, finansinės grupės duomenys.

* Danske bank grupės skaičiai pateikti pagal valdymo apskaitą.

**Nordea bank grupės skaičiai pateikti pagal valdymo apskaitą, t.y. atėmus specialiuosius ir bendruosius atidėjinius, nepridėjus sukauptų palūkanų ir administracinio mokesčio.

***Pohjola Bank Plc Lietuvos filialas įtraukia Pohjola Bank plc Lietuvos filialo duomenis, t.y.  Pohjola Bank plc priklausančios lizingo bendrovės UAB „Pohjola Finance“.

Lietuvos lizingo rinkos dinamika

Bendras portfelis (%)
Nauji pardavimai (%)

Lietuvos lizingo rinkos dinamika

Bendras portfelis (%)
Nauji pardavimai (%)

Lietuvos bankų asociacijos narių duomenys.

Lietuvos lizingo rinka

Lizingo portfelis (mln. Eur)
Naujai pasirašytų sutarčių bendra suma (mln. Eur)

Lietuvos lizingo rinka

Lizingo portfelis (mln. Eur)
Naujai pasirašytų sutarčių bendra suma (mln. Eur)

Lietuvos bankų asociacijos narių duomenys.

Klientų skaičius*

Juridiniai asmenys

Klientų skaičius*

Juridiniai asmenys

*aktyvių klientų, t.y. tokių, kurių sąskaitose per ataskaitinį laikotarpį vyko bet koks judėjimas, išskyrus aptarnavimo mokestį.
Lietuvos bankų asociacijos narių duomenys.

Esame nariai

Esame steigėjai