BDAR

Lietuva, pasirašiusi Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą, įsipareigojo siekti, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir kad temperatūra nepakiltų daugiau nei 1,5°C. Europos Komisija, pristačiusi Žaliojo kurso politiką, paskelbė tikslą padaryti Europą pirmuoju pasaulyje klimatui neutraliu žemynu 2050 metais.

Finansų įstaigos, siekdamos įgyvendinti šiuos įsipareigojimus, rengia ne tik perėjimo prie aplinkai neutralios veiklos strategijas, bet ir atlieka savo, kaip finansinių tarpininkų, galinčių padėti pereiti prie klimato neutralumo, vaidmenį. 

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, Europos Komisijos, Europos Centrinio banko ir kitus priežiūrinius reikalavimus, Lietuvos bankų asociacijos (toliau – LBA) nariams ir kitoms sektoriaus įmonėms reikalingi Lietuvos klimato rizikų, Lietuvos dirvožemio degradacijos ir erozijos, pakrančių erozijos ir soliflukcijos duomenys.

LBA, siekdama padėti finansų įstaigoms įgyvendinti įpareigojimus, įsigijo toliau nurodytas studijas. Dokumentai nėra privalomi. Jais visi norintieji gali neatlygintinai naudotis savo nuožiūra pagal poreikį.

Atliktos studijos

1. Klimato kaitos rizikų XXI a. viduriui studija (aut. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

Projekto medžiaga

2. Lietuvos dirvožemio degradacijos ir erozijos, pakrančių erozijos ir solifliukcijos studija (aut. doc. dr. Jonas Volungevičius, prof. dr. Darijus Veteikio ir dr. Laurynas Jukna)

Projekto medžiaga

3. 15 proc. ir 30 proc. energiškai efektyviausių pastatų Lietuvoje nustatymo metodika (aut. dr. Rūta Mikučionienė, doc. dr. Violeta Motuzienė, dr. Rasa Džiugaitė, Vilnius Tech) 

Projekto medžiaga

Kiti projektai

1. ESG klausimynas Baltijos šalių kredito įstaigų klientams

Reaguodamos į didėjantį poreikį supaprastinti ESG (aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos) duomenų rinkimo procesus, Baltijos šalyse veikiančios bankų asociacijos sutelkė jėgas, kad sukurtų pagalbinį ESG klausimyną kredito įstaigų klientams. Šia iniciatyva siekiama supaprastinti ESG duomenų rinkimą ir palengvinti Baltijos regione veikiančioms įmonėms jų tvarumo vertinimo procesą.

Parsisiųsti klausimyną:

2. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų skaičiuoklė 

Trijų Baltijos šalių bankų asociacijų iniciatyva sukurta visiems prieinama šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų skaičiuoklė. Tikimės, kad šis įrankis paskatins jus žengti pirmą žingsnį apskaičiuojant savo įmonės ar organizacijos paliekamą pėdsaką bei taps atspirties tašku planuojant, kaip jį sumažinti.

Daugiau informacijos apie skaičiuoklę rasite čia.

16 504 059

Bankų klientų skaičius

28 339 417

Paskolų portfelis, tūkst. €

7 470

Sektoriaus darbuotojų skaičius
Nariai
 • Citadele
 • EM bank
 • Kreda
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Luminor
 • OP
 • Revolut
 • SEB
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas
 • Urbo bankas
Asocijuoti nariai
 • Creditinfo
 • INVL
 • Intrum
 • Nh-cap
 • Scorify
 • Skidsolutions