BDAR

Apskaičiuokite savo įmonės anglies pėdsaką!

Trijų Baltijos šalių bankų asociacijų iniciatyva sukurta visiems prieinama šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų skaičiuoklė. Tikimės, kad šis įrankis paskatins jus žengti pirmą žingsnį apskaičiuojant savo įmonės ar organizacijos paliekamą pėdsaką bei taps atspirties tašku planuojant, kaip jį sumažinti.

Universalią ŠESD emisijų skaičiuoklę parengė bendrovė „Deloitte“. Naudodamiesi šiuo įrankiu galite įvertinti pirmojo ir antrojo lygio (angl. Scope 1, Scope 2) ŠESD emisijas – t.y. emisijas, atsirandančias dėl tiesioginės įmonės veiklos bei netiesiogiai išmetamą ŠESD emisijų kiekį (pavyzdžiui, per perkamą elektros ar šilumos energiją ir kt).

ŠESD emisijų skaičiuoklę ir mokomąją medžiagą rasite žemiau pateikiamose nuorodose:

Daugiau informacijos:

Kas yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) ir kodėl man tai turėtų rūpėti?

ŠESD – tai atmosferoje esančios dujos, kurios veikia panašiai kaip šiltnamio stiklas: sugeria saulės energiją ir šilumą, sklindančią nuo Žemės paviršiaus, sulaiko ją atmosferoje ir neleidžia išsisklaidyti į kosmosą. Nemažas ŠESD kiekis atmosferoje atsiranda natūraliai, tačiau dėl žmogaus veiklos susidaro didžiuliai šių dujų kiekiai ir šiltnamio efektas, prisidedantis prie visuotinio klimato atšilimo, didėja. Šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms priskiriamos anglies dioksido (CO2), metano (CH4,), azoto dioksido (N2O) ir kt. dujos. Šioje skaičiuoklėje visos ŠESD yra išreikštos per anglies dioksido (CO2) ekvivalentą.

Europos Sąjungos tikslai siekiant suvaldyti klimato kaitą ir mažinti ŠESD emisijas atmosferoje:

 • 55 proc. mažiau ŠESD emisijų iki 2030-ųjų
 • 35 mln. pastatų renovuota į energiškai efektyvesnius iki 2030-ųjų
 • 310 mln. tonų mažiau anglies dioksido iki 2030-ųjų
 • 40 proc. atsinaujinančios energijos dalis iki 2030-ųjų
 • 0 ŠESD emisijų iki 2050-ųjų

Klimato kaitos keliamų rizikų Baltijos šalyse pavyzdžiai

 • Didesnė potvynių rizika
 • Jūros lygio kilimas
 • Didesnis vabzdžių platinamų ligų paplitimas
 • Intensyvios karščio bangos ir vidutinės temperatūros kilimas

ŠESD emisijų kiekis Europos Sąjungoje pagal sektorius

 • Žemės ūkis 38 proc.
 • Transportas 19 proc.
 • Energetikos pramonė 16 proc.
 • Gyvenamieji namai 10 proc.
 • Gamyba ir pramonė 10 proc.
 • Kita 7 proc.

Kokie duomenys vertinami šioje ŠESD emisijų skaičiuoklėje?

Ši skaičiuoklė parengta pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolą (angl. GHG protocol) – tarptautinį ŠESD emisijų apskaičiavimo standartą. ŠESD emisijų lygiai skirstomi į tris:

 • 1 lygis (angl. Scope 1) – tai tiesioginės ŠESD emisijos, kurios priklauso ir yra kontroliuojamos pačios įmonės. Pavyzdžiui, šiam lygiui priskiriamos įmonei priklausančių transporto priemonių ar gamyboje išskiriamos ŠESD emisijos.
 • 2 lygis (angl. Scope 2) – netiesioginės ŠESD emisijos, išskiriamos dėl elektros, šildymo paslaugų įsigijimo.
 • 3 lygis (angl. Scope 3) – netiesioginės ŠESD emisijos, atsirandančios veiklos grandinėje ir neįtrauktos į 1 ar 2 lygį. Šiam lygiui priklauso tokios ŠESD emisijos, kurios išsiskiria per prekių ar paslaugų įsigijimą, logistikos paslaugas, verslo keliones, išmetamas atliekas ir kt. Trečiojo lygio apskaičiuoti naudojantis šiame puslapyje pateikiama skaičiuokle negalėsite, kadangi jis turi būti vertinamas pagal individualios įmonės specifiką. Tačiau galite pasinaudoti kitais įrankiais trečiojo lygio emisijų apskaičiavimui, pavyzdžiui šiuo https://ghgprotocol.org/scope-3-evaluator.

Kas gali naudotis ŠESD emisijų skaičiuokle?

Šis įrankis yra prieinamas visiems besidomintiems ir pritaikomas bet kokio dydžio ar sektoriaus organizacijai Baltijos šalyse, tačiau labiausiai pravers mažoms ir vidutinėms įmonėms. Naudojantis skaičiuokle svarbu prisiminti, kad ji neapima būtent jūsų bendrovei pritaikytos metodikos, scenarijų ar aplinkybių. Ja išmatuosite 1-ojo ir 2-ojo lygio ŠESD emisijas.

Kokiais principais vadovautis pildant skaičiuoklę?

 • Prieš naudojant skaičiuoklę atidžiai perskaitykite pateikiamas gaires ir susipažinkite su vaizdo instrukcija.
 • Būtinai naudokite tikslius matavimo vienetus.
 • Pirmiausiai – realūs duomenys. Įvertinkite visas galimybes gauti realius duomenis apie savo perkamos, sunaudojamos energijos kiekį, venkite prielaidų ar vidutinių įverčių. Jei kitos galimybės nėra, galima naudoti įverčius, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai turės įtakos rezultatų patikimumui.

Apskaičiavau savo įmonės ŠESD emisijų pėdsaką. Ką daryti su šiais duomenimis?

Skaičiuoklėje pateikiamoje dalyje „Ataskaita“ galite peržiūrėti savo skaičiavimo rezultatus. Tačiau svarbiausias ne šios dienos rezultatas, o tai, ką galite padaryti, žinodami savo emisijų pėdsaką.

 • Peržiūrėkite, kokiose srityse darote didžiausią neigiamą poveikį aplinkai.
 • Nustatykite tikslus, kaip mažinsite savo  ŠESD emisijų pėdsaką.
 • Sukurkite veiksmų planą, apibrėžkite pareigas, stebėkite progresą.
 • Viešinkite savo rezultatus, pasiektus tikslus, įgyvendintus veiksmus ir pažangą – tai rūpi tiek Jūsų paslaugų bei prekių vartotojams, tiek ir visuomenei.

Kodėl bankams ir kredito unijoms reikalingi ŠESD emisijų duomenys?

Kredito įstaigos, taip pat kaip ir kiti Jūsų verslo partneriai, privalo įgyvendinti vis daugiau reikalavimų, susijusių su Europos Sąjungos (ES) klimato kaitos mažinimo politika. Šiame puslapyje pateikta skaičiuoklė nėra privaloma, tačiau rekomenduojama kaip patogi ir patikima alternatyva, jei nesinaudojate kitais įrankiais apskaičiuoti ŠESD emisijas.

Bankai ir kredito unijos, atlikdami vieną svarbiausių rolių Lietuvai pereinant prie tvarios ekonomikos ir įgyvendindami ES reikalavimus, turi:

 • Įgyvendinti Europos centrinio banko lūkesčius dėl finansuojamų ŠESD emisijų atskleidimo
 • Pranešti atitinkamoms institucijoms, kaip bankas ar kredito unija tvarko socialinius ir aplinkosauginius iššūkius, susijusius su jų portfelio įmonėmis;
 • Vertinti, ar jų klientai atsižvelgia į aplinkosauginius tikslus savo versle;
 • Vengti ir saugotis „žaliojo plovimo“ (angl. greenwashing) savo veikloje.

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos:

 

16 504 059

Bankų klientų skaičius

28 339 417

Paskolų portfelis, tūkst. €

7 470

Sektoriaus darbuotojų skaičius
Nariai
 • Citadele
 • EM bank
 • Kreda
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Luminor
 • OP
 • Revolut
 • SEB
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas
 • Urbo bankas
Asocijuoti nariai
 • Creditinfo
 • INVL
 • Intrum
 • Nh-cap
 • Scorify
 • Skidsolutions