BDAR

Atsižvelgiant į ES 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičiančios direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančios Direktyvoje 97/5/EB įtvirtintas nuostatas bei įgyvendinant 2009 m. gruodžio 10 d. LR Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatyme įtvirtintas nuostatas Lietuvos Bankų Asociacija parengė Rekomendacines mokėjimo paslaugų teikimo taisykles (toliau – Taisyklės) bei jų vertimą į anglų kalbą.

Taisyklės parengtos siekiant sukurti bendrus visiems Lietuvos Respublikoje veikiantiems bankams mokėjimo paslaugų teikimo principus, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, klientų teisių ir interesų apsaugos priemones. Taisyklės yra rekomendacinio pobūdžio, jos siūlo tam tikrais atvejais aukštesnius nei numatyta įstatyme mokėjimo paslaugų vartotojų apsaugos standartus.

Tikimės, kad jos prisidės prie geros mokėjimo paslaugų teikimo praktikos formavimo ir bus naudingos tiek mokėjimo paslaugų teikėjams, tiek ir paslaugų vartotojams bei priežiūros institucijoms. Dėkojame Lietuvos bankui, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Lietuvos bankų asociacijos nariams už konstruktyvų ir geranorišką bendradarbiavimą rengiant ir derinant Taisykles.

LBA prezidentas
S.Kropas

Teisės darbo grupės vadovas
Ž.Stankevičius

Rekomendacinės Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės lietuvių ir anglų k.

16 504 059

Bankų klientų skaičius

28 339 417

Paskolų portfelis, tūkst. €

7 470

Sektoriaus darbuotojų skaičius
Nariai
 • Citadele
 • EM bank
 • Kreda
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Luminor
 • OP
 • Revolut
 • SEB
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas
 • Urbo bankas
Asocijuoti nariai
 • Creditinfo
 • INVL
 • Intrum
 • Nh-cap
 • Scorify
 • Skidsolutions