BDAR

Klimato kaitos rizikų studija

Lietuva, pasirašiusi Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą, įsipareigojo siekti, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir kad temperatūra nepakiltų daugiau nei 1,5°C. Europos Komisija, pristačiusi Žaliojo kurso politiką, paskelbė tikslą padaryti Europą pirmuoju pasaulyje klimatui neutraliu žemynu 2050 metais.

Finansų įstaigos, siekdamos įgyvendinti šiuos įsipareigojimus, rengia ne tik perėjimo prie aplinkai neutralios veiklos strategijas, bet ir atlieka savo, kaip finansinių tarpininkų, galinčių padėti pereiti prie klimato neutralumo, vaidmenį. 

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus ir Europos Komisijos komunikato „Nefinansinių ataskaitų teikimo gairės. Papildomas dokumentas dėl su klimatu susijusios informacijos teikimo“, Europos Centrinio banko „Gairių dėl klimato ir aplinkos rizikos“ ir kitų teisės aktų bei priežiūrinius reikalavimus, Lietuvos bankų asociacijos (toliau – LBA) nariams ir kitoms sektoriaus įmonėms reikalingi Lietuvos klimato rizikų duomenys.

LBA, siekdama padėti įgyvendinti šiuos įpareigojimus, įsigijo iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, kaip nepriklausomo eksperto, „Klimato kaitos rizikų XXI a. viduriui studiją“. Dokumentas nėra privalomas. Juo visi norintieji gali neatlygintinai naudotis savo nuožiūra pagal poreikį.

Projekto medžiaga

Studijos ataskaita

Rizikų lentelės .xlsx formatu 

Rizikų lentelės .csv formatu, .zip

Studijos ataskaita anglų k.

Rizikų lentelės .xlsx formatu anglų k.

Rizikų lentelės .csv formatu anglų k., .zip

4 493 786

Bankų klientų skaičius

22 800 363

Paskolų portfelis, tūkst. €

7 358

Sektoriaus darbuotojų skaičius
Nariai
 • Citadele
 • EM bank
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Luminor
 • Meidicnos bankas
 • OP
 • SEB
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas
 • Revolut
Asocijuoti nariai
 • Creditinfo
 • INVL
 • Intrum
 • Nasdaq
 • Nh-cap
 • Scorify
 • Skidsolutions
 • Ondato