BDAR

254_770cea43e99f6513cc9ffa9b2d3e3f4e.jpg
2023 07 10

Europos Sąjungai įsipareigojus siekti neutralumo klimatui, priimtas ES Taksonomijos reglamentas (toliau – Taksonomija) – klasifikavimo sistema, padedanti privataus sektoriaus investicijas nukreipti į tvarius žaliuosius projektus. Taksonomija vadovautis privalo ir mūsų šalyje veikiančios finansų įstaigos

Taksonomija priimta siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas Žaliojo kurso politikos tikslasEuropai tapti pirmuoju pasaulyje klimatui neutraliu žemynu 2050 metais.

Ši klasifikavimo sistema bankams ir kitoms finansų įstaigoms padeda suprasti, ar jų finansuojama įmonė yra tvari ir atitinka aukščiausius aplinkosaugos standartus. Joje nustatyti techninės analizės kriterijai, pagal kuriuos vertinama, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ji nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams. Taip pat numatytos dažniausios rizikos rūšys, į kurias reikia atsižvelgti atliekant su klimatu susijusios rizikos ir pažeidžiamumo vertinimą.

Reikšminga nuolatinė fizinė rizika, kurią turi vertinti finansų institucijos, apima pakrančių eroziją, dirvožemio degradaciją, dirvožemio eroziją ir soliflukciją. Todėl, siekiant užtikrinti ES Taksonomijos reglamento, jo deleguotojo reglamento nr. 2021/2139 bei Europos Centrinio banko gairių „Geroji praktika, susijusi su klimato ir aplinkos rizikos valdymu“ įgyvendinimą, finansų įstaigoms reikalinga Lietuvos pakrančių erozijos, dirvožemio degradacijos, erozijos ir soliflukcijos analizė.

Lietuvos bankų asociacija, padėdama finansų įstaigoms įgyvendinti įsipareigojimus, iš nepriklausomų ekspertų doc. dr. Jono Volungevičiaus, prof. dr. Darijaus Veteikio ir dr. Lauryno Juknos įsigijo atitinkamą studiją ir jos projektą teikia viešajai konsultacijai.

Projekto medžiaga:

Pasiūlymų dėl šios konsultacijos lauktume iki š. m. rugpjūčio 1 d. el. paštu [email protected].

Ši studija bus paskelbta LBA interneto svetainėje ir ja galės naudotis visi finansų rinkos dalyviai bei kiti subjektai, kuriems ši informacija būtų aktuali įgyvendinant minėtus Europos Sąjungos reguliavimo reikalavimus.

16 504 059

Bankų klientų skaičius

28 339 417

Paskolų portfelis, tūkst. €

7 470

Sektoriaus darbuotojų skaičius
Nariai
 • Citadele
 • EM bank
 • Kreda
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Luminor
 • OP
 • Revolut
 • SEB
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas
 • Urbo bankas
Asocijuoti nariai
 • Creditinfo
 • INVL
 • Intrum
 • Nh-cap
 • Scorify
 • Skidsolutions