BDAR

Klimatas.jpg
2023 01 11

Lietuva, pasirašiusi Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą, įsipareigojo siekti, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir kad temperatūra nepakiltų daugiau nei 1,5°C. Europos Komisija, pristačiusi Žaliojo kurso politiką, paskelbė tikslą padaryti Europą pirmuoju pasaulyje klimatui neutraliu žemynu 2050 metais.

Finansų įstaigos, siekdamos įgyvendinti šiuos įsipareigojimus, rengia ne tik perėjimo prie aplinkai neutralios veiklos strategijas, bet ir atlieka savo, kaip finansinių tarpininkų, galinčių padėti pereiti prie klimato neutralumo, vaidmenį. 

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus ir Europos Komisijos komunikato „Nefinansinių ataskaitų teikimo gairės. Papildomas dokumentas dėl su klimatu susijusios informacijos teikimo“, Europos Centrinio banko „Gairių dėl klimato ir aplinkos rizikos“ ir kitų teisės aktų bei priežiūrinius reikalavimus, Lietuvos bankų asociacijos (toliau – LBA) nariams reikalingi Lietuvos klimato rizikų duomenys.

LBA, siekdama padėti įgyvendinti šiuos įpareigojimus, įsigijo iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, kaip nepriklausomo eksperto, „Klimato kaitos rizikų XXI a. viduriui studiją“, kurios projektą teikia viešajai konsultacijai. 

Projekto medžiaga: 

Studijos ataskaita
Rizikų lentelės

Pasiūlymų dėl šios konsultacijos lauktume iki š. m. sausio 23 d. el. paštu [email protected].

Ši studija bus paskelbta LBA interneto svetainėje ir ja galės naudotis visi finansų rinkos dalyviai bei kiti subjektai, kuriems ši informacija būtų aktuali įgyvendinant minėtus Europos Sąjungos reguliavimo reikalavimus.

16 504 059

Bankų klientų skaičius

28 339 417

Paskolų portfelis, tūkst. €

7 470

Sektoriaus darbuotojų skaičius
Nariai
 • Citadele
 • EM bank
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Luminor
 • Meidicnos bankas
 • OP
 • SEB
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas
 • Revolut
 • Kreda
Asocijuoti nariai
 • Creditinfo
 • INVL
 • Intrum
 • Nasdaq
 • Nh-cap
 • Scorify
 • Skidsolutions