BDAR

Libor1.jpg
2021 08 16

Šalyje veikiantys bankai rengiasi pasikeitimams, susijusiems su LIBOR lyginamojo tarpbankinio palūkanų indekso panaikinimu. Įgyvendinant Europos Sąjungos reglamentą, nuo 2022 metų pradžios kredito sutartyse, kuriose buvo naudojamas LIBOR eurais, jį palaipsniui keis EURIBOR indeksas. Klientams, turintiems tokias sutartis, papildomai nieko daryti nereikia: bankai informuos apie pakaitinę normą ir palūkanų perskaičiavimą.

Tarpbankinė palūkanų norma rodo, už kiek bankai pasirengę skolinti lėšas kitiems bankams pagrindinėmis pasaulio valiutomis. Kartu su individualiai klientui nustatoma marža ji sudaro palūkanas, taikomas būsto ar kitokioms paskoloms.

Istoriškai LIBOR, arba Londono tarpbankinės rinkos palūkanų norma, buvo populiarus indeksas paskolų palūkanų normoms nustatyti, taikytas ir Lietuvoje. Tačiau LIBOR eurais bus naudojamas iki 2021-ųjų pabaigos. Mūsų šaliai tapus Europos Sąjungos nare, rinkoje įprasta tapo Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma EURIBOR. Lietuvoje veikiantys bankai ją naudos ir vietoje LIBOR eurais. Artėjant sutartyje numatytai palūkanų keitimo datai, LBA nariai informuos klientus, kuriems aktualūs šie pokyčiai, kaip vyks palūkanų perskaičiavimas.

Nuo 2022-ųjų sausio nebebus naudojamas ir EONIA indeksas – vienos nakties skolinimo eurais sandorių orientacinė palūkanų norma. Ją keičia euro trumpalaikio skolinimosi norma €STR (angl. euro short-term rate).

Išsamesnė informacija apie lyginamųjų indeksų reformą pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Pinigų rinkos indeksus, informaciją apie jų pokyčius, tarptautinio bei Europos reguliavimo plėtrą ir EURIBOR indekso plėtojimą naujiems rodikliams formuoti teikia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute (EMMI)), kurio nare yra ir Lietuvos bankų asociacija.

2016-aisiais Europos Sąjunga nustatė sistemą, skirtą užtikrinti rodiklių, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse, skaičiavimo tikslumą bei teisingumą. Reikalavimais siekiama užkirsti kelią manipuliacijoms indekso skaičiavimo metodikomis tarptautinėse finansų rinkose. Siekiant juos sklandžiai įgyvendinti, nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuris baigiasi 2021 m. pabaigoje.

3 411 768

Bankų klientų skaičius

21 385 563

Paskolų portfelis, tūkst. €

7 590

Sektoriaus darbuotojų skaičius
Nariai
 • Citadele
 • Citadele lizingas
 • Danske
 • EM bank
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Luminor
 • Meidicnos bankas
 • OP
 • PayRay
 • SEB
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas
 • Revolut
Asocijuoti nariai
 • Creditinfo
 • INVL
 • Intrum
 • Nasdaq
 • Nh-cap
 • Scorify
 • Skidsolutions
 • Ondato