LBA etikos kodeksas

Visuomenės gerovė ir darni bankininkystė yra tarpusavyje susiję reiškiniai. Tiek ekonomikos vystymuisi, tiek visuomenės gerovei reikalinga sklandžiai funkcionuojanti bankinių paslaugų sistema. Kita vertus, būtina sąlyga darniai bankininkystei yra klestinti visuomenė ir auganti ekonomika.

Darni bankininkystė galima tik tada, kai yra suderinti skirtingų šalių poreikiai: klientai patenkinti gaunamomis paslaugomis, darbuotojai motyvuoti darbo turiniu ir atlygiu, vadovybė ir akcininkai patenkinti rezultatais (gaunama grąža), vykdomi reguliuojančių institucijų reikalavimai, laikomasi visų bankų veiklą reguliuojančių įstatymų ir etikos standartų.

Lietuvoje veikiantys bankai supranta savo veiklos reikšmę visuomenei ir savanoriškai prisiima atsakomybę taikyti papildomus etikos standartus. Šių standartų pamatas yra bendras bankų (šiame dokumente suprantami kaip Lietuvos bankų asociacijos nariai) siekis kurti geresnę, tvaresnę Lietuvos ekonomiką teikiant saugias, pažangias, pridėtinę vertę kuriančias bankininkystės paslaugas.

Bankų elgsena yra grindžiama šiomis visiems bankininkystės rinkos dalyviams bendromis vertybėmis: atsakomybe, skaidrumu, profesionalumu. Per šių vertybių prizmę yra nustatomos bankų veiklos gairės ir konkretūs veiksmai. Parsisiųsti LBA etikos kodeksą pdf formatu.