AML standartas

Baltijos regione nuvilnijus pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankų asociacijai (LBA) priklausančios finansų ir kredito įstaigos ėmėsi iniciatyvos ir sukūrė vieningą deramo kliento patikrinimo gerosios praktikos standartą.

Analogų aplinkinėse šalyse neturintis dokumentas, sudarytas anglų kalba – artimo LBA narių bendradarbiavimo su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Lietuvos banku (LB) bei kvalifikuotais teisės specialistais rezultatas. Standartu siekiama suvienodinti rinkos dalyvių prevencinių veiksmų procesus, drauge siekiant aiškumo ir paprastumo finansų paslaugomis besinaudojantiems gyventojams. 

Pasikeitus teisės aktams, dokumentas bus pildomas ir atnaujinamas.

Aktuali standarto redakcija lietuvių k.

Aktuali standarto redakcija anglų k.