LBA teisininkė

Pagrindinės veiklos funkcijos:

seka ir analizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus;
organizuoja narių nuomonių konsolidavimą;
teikia Asociacijos nariams savaitės, ketvirčio ir metines teisines bei veiklos apžvalgas;
atsako už Asociacijoje rengiamų teisės aktų ir kitų susirašinėjimo su komerciniais bankais ar valstybinėmis institucijomis dokumentų teisinį vertinimą ir pagrindimą;
savo kompetencijos ribose ruošia teisės aktų projektus, kitus norminius dokumentus;
ruošia ar derina Asociacijos sudaromas sutartis arba, jei tokias sutartis ruošia tretieji asmenys – pateikia minėtų sutarčių teisinį vertinimą.