LBA komunikacijos vadovė

Pagrindinės veiklos funkcijos:

koordinuoja Asociacijos išorės bei vidinę komunikaciją ir atskirus komunikacijos projektus, strategijas;
rengia atsakymus žiniasklaidai;
organizuoja ir koordinuoja renginius;
rengia ir administruoja Asociacijos interneto svetainės bei socialinių tinklų turinį;
organizuoja ir koordinuoja finansinio švietimo projektus.