Lietuvoje bus steigiamas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centras

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro steigimui. Tai – unikalus viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės pavyzdys, sutelkiantis jų pastangas kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Centro steigėjais taps Finansų ministerija, Lietuvos bankas ir Lietuvos bankų asociacijai (LBA) priklausantys komerciniai šalies bankai. 

Pinigų plovimo ir jo efektyvios prevencijos temos aktualumui neslopstant visame pasaulyje, Lietuva siekia tapti šios srities kompetencijos lydere Europoje. Centro steigėjų gretose yra LR Finansų ministerija, Lietuvos bankas, AB SEB bankas, „Swedbank“ AB, „Luminor Bank AS“ Lietuvos filialas, AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas, UAB „Revolut Bank“, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, jo veikloje dalyvaus ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bei kitos institucijos.

Numatomi šie Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro veiklos tikslai: 

  • dalytis informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tipologijas, tam sukurti specialią informacijos apsikeitimo platformą ir padėti visai finansų rinkai tinkamai identifikuoti ir valdyti rizikas;
  • atlikti tyrimus, vertinimus ir analizes, rengti gaires, rekomendacijas, metodikas ir teisėkūros iniciatyvas tobulinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą;
  • padėti privačiojo sektoriaus subjektams atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus rizikos vertinimą;
  • stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
  • viešinti bendradarbiavimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymo Lietuvoje veiklą. 

Be to, šiais metais LBA priklausančios finansų ir kredito įstaigos ėmėsi iniciatyvos ir sukūrė vieningą deramo kliento patikrinimo gerosios praktikos standartą. Analogų aplinkinėse šalyse neturintis dokumentas – artimo LBA narių bendradarbiavimo su FNTT, LB bei kvalifikuotais teisės specialistais rezultatas. Standartu siekiama suvienodinti rinkos dalyvių prevencinių veiksmų procesus, drauge siekiant aiškumo ir paprastumo finansų paslaugomis besinaudojantiems gyventojams. 

Aktuali šio standarto redakcija skirta esminei pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sričiai – deramam kliento tapatybės nustatymo procesui. Ji atitinka aktualiais Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus bei Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) standartus. Dokumente aprašytos praktikos yra privalomos LBA priklausantiems bankams, kredito unijoms bei specializuotiems bankams.