Bankai ir toliau padės žmonėms bei verslui įveikti COVID-19 padarinius

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) nariai ir kitos šalies finansų įmonės pratęsė paskolų moratoriumų taikymo laikotarpį iki š. m. rugsėjo 30 d. Tai reiškia, kad gyventojai ir verslas, susidūrę su COVID-19 iššūkiais, turės daugiau laiko atidėti turimų paskolų grąžinimą be ilgų procedūrų, palūkanų keitimo bei sutarčių peržiūros.

Pasirašant moratoriumus, jų galiojimas buvo numatomas iki š. m. liepos 1 d. Tačiau ekonomikai dar negrįžus į įprastą padėtį, visiems finansinių įsipareigojimų turintiems gyventojams bei įmonėms itin aktualu įvertinti, kiek pasikeitė jų individualios aplinkybės bei prie jų prisitaikyti, galbūt priimant sprendimą laikinai atidėti būsto kredito, kitokios paskolos ar lizingo įmokų grąžinimą.

Galimybę pratęsti moratoriumų terminą Europos Sąjungos finansų sektoriaus organizacijų bei joms atstovaujančios Europos bankų federacijos prašymu nustatė Europos bankininkystės institucija (angl. EBA).

„Paskolų moratoriumai, leidžiantys laikinai sustabdyti paskolų grąžinimą, yra vertingas įrankis situacijai stabilizuoti ir suteikti daugiau tikrumo neapibrėžtoje situacijoje, – akcentavo Aidas Budrys, laikinasis LBA prezidentas. – Džiugu, kad Europos finansų ir kredito sektorius bei reguliuojančios institucijos šią situaciją mato vienodai. Suvieniję jėgas, bankai bei kitos kredito įstaigos ir toliau padės namų ūkiams bei verslui susitvarkyti su COVID-19 krize bei jos padariniais.“

Vadovaujantis LBA ir jos narių inicijuotais moratoriumais, paskolos atidėjimas nėra taikomas automatiškai – dėl jo reikia kreiptis į savo finansų paslaugų teikėją.

Visiems fiziniams asmenims, kurie iki karantino pradžios tvarkingai mokėjo įmokas, tačiau dėl koronaviruso situacijos susidūrė su finansiniais sunkumais, neteko darbo ar dalies pajamų, iki 12-os mėnesių gali būti atidėtas pagrindinės būsto paskolos dalies mokėjimas. Vartojimo kreditams ir lizingui kredito įstaigos moratoriumo periodu taiko atidėjimą iki pusės metų. Šiuo laikotarpiu klientui liks mokėti tik palūkanas ar kitus periodinius mokėjimus.

Finansinių įsipareigojimų turinčioms įmonėms paskolų mokėjimas, joms pageidaujant, gali būti atidėtas iki 6 mėnesių. Moratoriumas taikomas verslo paskoloms, kurių suma vienai įmonių grupei siekia iki 5 mln. eurų. Tokios paskolos sudaro apie 95 proc. visų verslo kreditavimo sutarčių skaičiaus.

Individualiai sprendžiama tik dėl tų klientų, kurie jau iki 2020 m. kovo 16 d. turėjo reikšmingų bei įsisenėjusių finansinių problemų, vėlavimų ar nemokų.

Nuo karantino pradžios Lietuvos kredito įstaigos verslui atidėjo paskolų, kurių bendra vertė siekia 1 mlrd. eurų, gyventojams – daugiau kaip 200 mln. eurų vertės būsto paskolų grąžinimą. Prie LBA narių inicijuotų moratoriumų dėl paskolų grąžinimo atidėjimo prisijungė dar keliolika asociacijai nepriklausančių rinkos dalyvių.

Susipažinti su moratoriumais ir jais besivadovaujančių finansų sektoriaus įmonių sąrašu galima LBA interneto svetainėje.