Bankai buria institucijas ir ekspertus kovai su pinigų plovimu

Baltijos regione nuvilnijus pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankų asociacijai (LBA) priklausančios finansų ir kredito įstaigos ėmėsi iniciatyvos ir sukūrė vieningą deramo kliento patikrinimo gerosios praktikos standartą. Analogų aplinkinėse šalyse neturintis dokumentas – artimo LBA narių bendradarbiavimo su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Lietuvos banku (LB) bei kvalifikuotais teisės specialistais rezultatas. Standartu siekiama suvienodinti rinkos dalyvių prevencinių veiksmų procesus, drauge siekiant aiškumo ir paprastumo finansų paslaugomis besinaudojantiems gyventojams.

Aktuali šio standarto redakcija skirta esminei pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sričiai – deramam kliento tapatybės nustatymo procesui. Ji atitinka aktualiais Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus bei Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) standartus. Dokumente aprašytos praktikos yra privalomos LBA priklausantiems bankams, kredito unijoms bei specializuotiems bankams.

„Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo grėsmės finansų sektorių skatina suvienyti pajėgas bei turimas žinias ne tik kovai, bet ir prevencijai. Sudarytas standartas – vieningas LBA narių įsipareigojimas savo veikloje vadovautis geriausiomis šios srities praktikomis, turėsiantis ilgalaikį poveikį rinkai, – akcentavo Vytautas Danta, standartą parengusios darbo grupės pirmininkas, LBA Atitikties komiteto vadovas. – Be to, jis leis stiprinti sektoriaus skaidrumą ir reputaciją, suteikdamas mūsų tarptautiniams partneriams galimybę įvertinti Lietuvoje veikiančių finansų įstaigų taikomas priemones. Labai svarbu, kad turėdami aiškias ir visiems suprantamas taisykles, galėtume užtikrinti sklandų ir greitą procesą – pinigų plovimo prevencija yra itin svarbi, tačiau tokios procedūros neturi tapti kliuviniu normaliam banko ir kliento bendravimui“.

„Lietuvos banką džiugina, kad bankai į skaidrumo reikalavimus žiūri rimtai ir imasi savireguliacijos dėl naudos visai šalies finansų sistemai, o tai svarbu gerinant Lietuvos įvaizdį pasauliniu mastu. Pinigų plovimo prevencijos stiprinimo temai Lietuvos bankas pastaruoju metu skyrė daug dėmesio ir matome, kad pastangos duoda realių vaisių“, – sakė Jekaterina Govina, Lietuvos LB Priežiūros tarnybos direktorė.

„Matome, kad finansų institucijos rodo iniciatyvą ir aktyviai dalyvauja vykdant pinigų plovimo prevenciją. Sukurtas vieningas standartas padės geriau pažinti savo klientą, o suvienodintas visos rinkos dalyvių požiūris ir praktika prisidės prie greitesnio grėsmių identifikavimo ir skaidrumo rinkoje didinimo“, – sakė Mindaugas Petrauskas, FNTT direktoriaus pavaduotojas.

Lietuvoje veikiantys bankai turi apie 3 mln. klientų – fizinių bei juridinių asmenų, kurie finansų įstaigose turi sąskaitas ir naudojasi kitomis paslaugomis. Vadovaujantis teisės aktais, finansų įstaigos privalo surinkti duomenis apie savo klientus bei užtikrinti jų aktualumą.

Standarte detaliai aprašyta, kokius veiksmus finansų įstaiga privalo atlikti nustatydama kliento – fizinio arba juridinio – tapatybę, kaip turi rinkti ir atnaujinti kliento informaciją. Dokumente taip pat išdėstyti procedūrų teisiniai pagrindai ir galimi technologiniai sprendimai, pavyzdžiui, nuotolinis tapatybės patvirtinimas.

Pažinti savo klientus bankus bei kitas finansų įstaigas įpareigoja galiojantys teisės aktai. Šiuo metu pagrindinis finansų įstaigų įrankis – asmens duomenų anketos, kurias klientai prašomi reguliariai atnaujinti. Tai padaryti asmuo gali ir savo iniciatyva, jei pasikeitė esminė informacija, pavyzdžiui, pavardė, darbovietės duomenys, reikšmingai pakito vykdomų operacijų sumos ir pan.

Pasikeitus teisės aktams, dokumentas bus pildomas ir atnaujinamas.