Lietuvoje veikiantiems bankams – autoritetingos organizacijos įvertinimas

Lietuvoje įsikūrusių bankų praktikos, atliekant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją, palankiai įvertintos „Moneyval“ – Europos Tarybos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ekspertų organizacijos.

Organizacijos parengtoje ataskaitoje, kuri šį mėnesį publikuota atlikus detalų šalyje taikomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įvertinimą, akcentuojama, kad Lietuvos kredito įstaigos gerai supranta šios srities specifiką bei kylančias rizikas ir suvokia savo atsakomybę.

Teigiamai įvertintos ir finansų sektoriaus, ypač bankų, taikomos griežtėjančios klientų patikrinimo procedūros.

Anot Manto Zalatoriaus, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidento, bankų veiksmai siekiant užtikrinti, kad jų infrastruktūra nesinaudotų piktavaliai ir grėsmę kitiems keliantys asmenys, yra daugiau nei tik įstatymo nustatytas reikalavimas.

„Bankų kova su pinigų plovimu ir galutinių naudos gavėjų nustatymas yra atsakingai vykdoma pareiga. Tik pažinodami klientą galime geriausiai ginti jo interesus ir užtikrinti saugumą, – akcentavo M. Zalatorius. – „Moneyval“ išsakytas vertinimas rodo, kad gerosios sektoriaus praktikos yra reikšmingos ir tarptautiniam valstybės prestižui.“

Ataskaitoje pastebima, kad susiduriama su sunkumais, nustatant kai kurių juridinių asmenų galutinių naudos gavėjus, be to, nėra sistemos, kuri užtikrintų, kad valstybės registruose saugoma informacija yra tiksli ir teisinga. Tad valstybė turi įdėti pastangų, kad tinkamai įgyvendintų Europos Sąjungos reikalavimus registrams.

Teisės aktai nustato, kad siekiant užtikrinti kliento duomenų aktualumą ir tinkamumą, jie finansų įstaigų privalo būti nuolat peržiūrimi ir atnaujinami. Vadinamųjų kliento pažinimo anketų atnaujinimo reguliarumas priklauso nuo rizikos. Klientas gali atnaujinti anketą ir savo iniciatyva, jei pasikeitė esminė informacija, pavyzdžiui, buvo pakeista darbovietė, reikšmingai pakito vykdomų operacijų pobūdis ir pan.