Pažinti klientus – bankų pareiga: kada reikia pateikti savo duomenis?

Banko, kuriame turite sąskaitą, prašymas atnaujinti savo kaip kliento duomenis, patikslinant seniau jau teiktą anketą, neturėtų stebinti – periodinės finansų įstaigų procedūros skirtos užtikrinti pinigų saugumą ir atlikti jų plovimo bei terorizmo finansavimo prevenciją.

„Lietuvoje veikiantys bankai laikosi aukščiausių pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos standartų. Šią funkciją finansų įstaigos atlieka griežtai vadovaudamosi principais, nustatytais nacionalinės bei tarptautinės teisės aktais ir praktikomis, – akcentuoja Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas. – Kiekvienas iš mūsų įstatymų nustatyta tvarka reguliariai atnaujina savo asmens tapatybės dokumentus. Analogišku principu turime atnaujinti ir bankui pateiktus savo duomenis.“

Nors negrynųjų pinigų operacijos nėra anonimiškos, pinigų plovimas, arba veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę, yra aktualus visame pasaulyje.

Bankai privalo pažinti savo klientą, žinoti, kokia veikla jis verčiasi, bei prireikus informuoti teisėsaugos institucijas apie galimus nusižengimo atvejus. LBA ekspertai išskiria 5 dalykus, kuriuos apie duomenų atnaujinimo procedūrą privalu žinoti bankų klientams.

1. Vadovaujasi įstatymais

Kliento duomenų anketos pildymas yra ne bankų iniciatyva, o įstatymų nustatyta pareiga. „Pažink savo klientą“ (angl. „Know your client“) principas įpareigoja finansų įstaigas surinkti aktualius duomenis apie visus be išimties savo klientus.

Tai reiškia, kad bankai turi žinoti, kas yra klientas ir kokia yra jo įprastinė veikla bei jos finansinės apimtys. Naujas banko klientas, pildydamas anketą, paprastai nurodo, kokius veiksmus numato atlikti su savo sąskaita ir kokius pinigų srautus numato. Šitaip įvertinama kliento rizika ir bankui lengviau identifikuoti įtartiną lėšų judėjimą sąskaitose.

Papildomai bankai periodiškai prašo klientų atnaujinti kai kuriuos duomenis – užpildyti duomenų atnaujinimo anketą.

2. Būdinga visoms pažangioms valstybėms

Klientų duomenų rinkimas – tendencija, būdinga visų pažangių valstybių finansų pasauliui. Tarptautiniai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos veiksmai tampa vis aktualesni, ypač pasaulyje suaktyvėjus įvairioms saugumo grėsmėms. Pagal teisinius šios srities reikalavimus visi bankai privalo užtikrinti, kad jų sistemomis nesinaudotų visuomenei grėsmę keliantys asmenys bei nebūtų saugomos ar pervedamos nusikalstamu būdu įgytos lėšos.

3. Už pažeidimus – nuobaudos

Nesilaikant reikalavimų, nuobaudos gresia ir bankams, ir klientams. Jeigu klientas atsisako pateikti prašomą informaciją, bankas gali būti priverstas apriboti jo galimybę naudotis paslaugomis, pavyzdžiui, blokuoti mokėjimo kortelę, prieigą prie interneto banko ar sąskaitos.

Tuo tarpu nesilaikantys reikalavimų bankai gali sulaukti oficialių sankcijų, o užsienio valstybių finansinės įstaigos gali nutraukti bendradarbiavimą.

Jeigu klientas nepateikė duomenų laiku ir gavo pranešimą, kad sąskaita užblokuota (tokiu atveju joje esantys pinigai lieka saugūs), jam tereikia užpildyti tą pačią anketą ir prieiga prie sąskaitos bus atkurta.

4. Laikosi konfidencialumo

Visa informacija, kurią klientai pateikia, yra konfidenciali ir kruopščiai saugoma, kaip numatyta įstatymuose. Todėl, sulaukus klausimų iš banko, rekomenduojama juos išsinagrinėti ir nuodugniai atsakyti – glaudus bendradarbiavimas su finansinių paslaugų teikėju šioje srityje labai svarbus. Be to, dėl bankinės paslapties bankai negali viešai komentuoti konkrečių banko ir kliento situacijų.

5. Užpildyti galima ir skyriuje, ir internetu

Patogiausias būdas pateikti anketą ar atnaujinti jos duomenis – per savo interneto banką. Jei nesinaudojate interneto banku, anketą galite užpildyti atvykę į artimiausią banko skyrių. Tą gali padaryti ir įgaliotas asmuo. Kai kurie bankai suteikia galimybę duomenų anketą atnaujinti ir telefonu, prieš tai identifikavę kliento tapatybę. Nesant tikram, kur ir kaip ją užpildyti, visuomet galima konsultuotis su savo banko darbuotojais telefonu ar kreiptis į Lietuvos bankų asociaciją.