Bankų veiklos rodikliai: subalansuotas kreditavimas ir taupymas

Remiantis naujausiais Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, stebimas nuosaikus gyventojams teikiamų paskolų portfelio augimas, kuris atspindi tvarų ekonomikos augimą šalyje. Gyventojų rezervai taip pat augantys arba lieka stabilūs.

Pirmojo š. m. ketvirčio pabaigoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, bendras paskolų ir išankstinių mokėjimų portfelis išaugo beveik 3 proc. (nuo 18,2 mlrd. iki 18,7 mlrd. eurų). Prie kreditavimo apimčių augimo daugiausiai prisidėjo privačių klientų skolinimasis. Paskolos namų ūkiams būstui pirkti padidėjo beveik 9 proc., vartojimo kreditas – beveik dešimtadaliu, tuo tarpu likusios paskolos namų ūkiams sumažėjo apie 5 proc.

Bendras bankuose laikomų indėlių portfelis, palyginti šių ir praeitų metų pirmojo ketvirčio rodiklius, sumažėjo apie 1 proc. – nuo 22,9 mlrd. iki beveik 22,7 mlrd. eurų.

Stabilus augimas (apie 9 proc.) ir toliau matomas namų ūkių indėlių portfelyje. Labiausiai išaugo sąskaitose laikomų pinigų, t.y. indėlių iki pareikalavimo, portfelis, kuris pakilo apie 14 proc. (š. m. pirmąjį ketv. – apie 8,6 mlrd., praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu – apie 7,5 mlrd. eurų). Tai rodo, kad gyventojai turi daugiau finansinių galimybių taupymui. Ne finansų bendrovių indėliai iki pareikalavimo sumažėjo apie 4 proc.

Tuo tarpu terminuotojų indėlių portfelis dėl tebesitęsiančių nepatrauklių palūkanų dydžių mažėja. Tam įtakos turi Europos centrinio banko (ECB) politika – nustatytos nulinės bazinės palūkanos bei pinigų pasiūlos didinimas. Tai sąlygoja susidariusią situaciją, jog už indėlius bankai visoje euro zonoje kol kas negali pasiūlyti didesnių palūkanų normų. Kita vertus, tokios istoriškai žemiausios palūkanų normos yra palankios besiskolinantiems.

Lietuvos bankų asociacijos paskelbtus apibendrintus šių metų pirmojo ketvirčio Lietuvoje veikiančių bankų (LBA narių) finansinių grupių veiklos rodiklius galima rasti čia.