Paskelbti atnaujinti sąskaitos perkėlimo paslaugos dokumentai

Nuo 2017 m. vasario 1 d., įgyvendinant Mokėjimų įstatymo nuostatas, mokėjimo paslaugų teikėjams įsigalioja nauji sąskaitos perkėlimo paslaugos reikalavimai.

Lietuvos bankų asociacija atnaujino minėtos paslaugos taisykles ir kitus susijusius dokumentus, su kuriais galima susipažinti LBA interneto svetainėje.

Prie sąskaitos perkėlimo paslaugos gali jungtis ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai (ne tik LBA nariai).

Parengti dokumentai atitinka naujuosius įstatymo reikalavimus ir yra aktualūs visiems mokėjimo paslaugų teikėjams.