LBA primena apie svarbų pokytį įmonių apskaitos programose

Nuo š. m. lapkričio 19 d. įsigalioja svarbus pasikeitimas, aktualus didelį kiekį mokėjimų inicijuojančioms įmonėms, kurios pateikdamos mokėjimus savo bankui (ar kitam mokėjimo paslaugų teikėjui) naudoja duomenų apsikeitimą bylomis, kitaip dar vadinamą duomenų importą / eksportą tarp savo apskaitos programos ir internetinės bankininkystės sistemos. Pokyčius sąlygoja SEPA reglamente numatyti reikalavimai. Tai tiesioginio taikymo teisės aktas, kurio privalu laikytis ir mūsų šalyje.

Minėtą lapkričio 19 d. įsigalioja Kredito pervedimo schemos taisyklių pasikeitimai („Credit transfer Scheme Rulebook changes“), kuriais vadovaujantis ISO 20022 XML standarto pranešimuose bus privaloma naudoti du papildomus elementus. Pokyčiai minimalūs, tačiau labai svarbūs. Tai reiškia, kad rinkoje veikiantiems mokėjimo paslaugų teikėjams, klientams (įmonėms) ir apskaitos programų bei IT diegėjams tą dieną būtina atlikti reikalingus parengiamuosius darbus.

Visų pirma, pakeitimus turi įsidiegti patys mokėjimo paslaugų teikėjai (bankai tam jau ruošiasi). Antra – klientai, kurie atlikdami kredito pervedimus naudojasi minėtu duomenų importu / eksportu. Be reikalingų pakeitimų įdiegimo pavedimai nepasieks mokėjimo paslaugų teikėjų (duomenų importo failai bus atmesti).

Atnaujinta ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisyklių versija skelbiama LBA svetainėje.

Visi šie pakeitimai susiję su Lietuvos prisijungimu prie vieningos mokėjimų eurais erdvės (SEPA). SEPA reglamentas nustato, kad įmonės, išskyrus labai mažas, kai siųs ar gaus mokėjimo nurodymus, sugrupuotus bylomis, kitaip tariant naudos duomenų importą / eksportą tarp savo apskaitos ir internetinės bankininkystės sistemų, turi naudoti ISO 20022 XML formato pranešimus.

Prisijungus prie SEPA, Lietuvos mokėjimų rinka tapo atviresnė. Nuo 2016 m. neliko skirtumų atliekant kredito pervedimus šalies viduje ar į kitas SEPA apimamas šalis – pateikdami mokėjimo nurodymus, gyventojai ir įmonės naudoja tokią pačią mokėjimo formą.