Svarbūs pokyčiai įmonėms, kurios naudojasi įmokų surinkimo paslauga

Iki 2017-ųjų balandžio 1 d. įmonės, besinaudojančios įmokų surinkimo paslauga, turės pasirengti papildomiems su Lietuvos prisijungimu prie SEPA (angl. Single Euro Payments Area) susietiems pokyčiams. Svarbiausi jų susiję su duomenų apie surinktas įmokas pateikimu įmonėms iš finansinių institucijų (bankų, kredito unijų ar kitų mokėjimo paslaugų teikėjų).

SEPA numato bendrą (standartizuotą) mokėjimų eurais formatą ir vienodas mokėjimo priemones – tai taikoma ne tik tarpbankiniams mokėjimams eurais SEPA erdvėje, bet ir mokėjimams banko viduje, įskaitant įmokas.

Lietuvos banko nuomone, dabartinė tvarka neatitinka SEPA reglamento reikalavimų (pagal jį draudžiama teikti papildomas ataskaitas ir turi būti užtikrinta, kad lėšų gavėjas galėtų nurodyti savo sąskaitą kitame banke). Taip pat pokyčiai atsirado atsižvelgus į dalies įmonių pasiūlymus turėti bendrą įmokų standartą, kad būtų patogiau dirbti su skirtingais bankais.

Atsižvelgiant į SEPA reikalavimus, įmonėms keisis sąskaitos išraše pateikta informacija apie įskaitytas įmokas (atsiras papildomų laukų, kai kuriais atvejais – sutrumpinimų). Taip pat svarbus pokytis, jog įmonėms nebus siunčiamos atskiros ataskaitos apie surinktas įmokas – visą informaciją apie gautas įmokas jos turės nuskaityti iš savo sąskaitos išrašo.

Su technine specifikacija, apibrėžiančia naująją tvarką, visos suinteresuotos įmonės gali susipažinti naujai patvirtintame įmokų surinkimo standarte („Kredito pervedimai. Įmokų surinkimas”), kurį paskelbė Lietuvos standartizacijos departamentas.

Bankai, kredito unijos ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai siekdami, kad pakeitimai būtų įgyvendinti sklandžiai, jiems ruošiasi jau dabar ir pilnai savo sistemose įdiegs ne vėliau kaip šių metų pabaigoje, kadangi įmonėms dar reikės laiko įmokų paslaugos pakeitimams testuoti. Įmonės, kurios naudojasi įmokų surinkimo paslauga, atlikti jiems reikalingus pokyčius turės iki 2017 m. balandžio 1 d.

Pažymėtina, kad perėjimas prie minėtų pokyčių priklauso nuo banko ar kredito unijos, su kuria įmonė sudariusi įmokų surinkimo sutartį. Todėl kiekvienas bankas ir kredito unijos su savo klientais (įmonėmis) artimiausiu metu komunikuos atskirai.

Klientams (mokėtojams) jokių veiksmų imtis nereikia, kadangi pakeitimai aktualūs tik įmonėms, surenkančioms įmokas (t. y., lėšų gavėjams).