Lietuvos bankų asociacija kreipėsi į Prezidentę dėl įstatymo vetavimo

Seimui priėmus naują Mokėjimų įstatymo redakciją, bankai pakartotinai atkreipia dėmesį, kad priimti pokyčiai – akivaizdus konkurencijos iškraipymas tarp tokias pačias paslaugas teikiančių mokėjimų rinkos dalyvių, kuris negali būti toleruotinas. Todėl LBA nariai kreipėsi į Prezidentūrą su pagrįstu prašymu siūlyti Seimui gauti reikiamas institucijų išvadas ir dar kartą peržiūrėti įstatymo nuostatas.

Nuo šiol kredito įstaigos turės klientams pasiūlyti būtiniausių bankų paslaugų krepšelį už Lietuvos banko nustatytą kainą. Tačiau įstatymo nuostata netaikyti paslaugų krepšelio reguliavimo reikalavimų elektroninių pinigų įstaigoms, teikiančioms lygiai tokias pat paslaugas kaip bankai bei kredito unijos, sudaro nevienodas konkurencines sąlygas toje pačioje mokėjimų paslaugų rinkoje dirbančioms įmonėms – kredito įstaigoms ir likusiems mokėjimo paslaugų teikėjams, o vartotojams neužtikrina galimybės kuo platesniame mokėjimo paslaugų tiekėjų tinkle atsidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, kuri grįsta skaidrumo ir palyginamumo principais.  

LBA nariai atkreipia dėmesį, kad padaryti išlygas elektroninių pinigų įstaigoms nuspręsta baigiamojoje įstatymo naujos redakcijos priėmimo stadijoje, kai jau viskas buvo suderinta ir Vyriausybės pateikta svarstyti Seimo komitetams. Tokie esminiai pokyčiai neaptarti ir neišdiskutuoti su rinkos dalyviais, neįvertintos tokio asimetrinio reguliavimo pasekmės. Į LBA bei verslo organizacijų siūlymus kreiptis į Konkurencijos tarybą, gauti Vyriausybės išvadas, antikorupcinį vertinimą neatsižvelgta.

Tad LBA siūlo grąžinti Mokėjimų įstatymą Seimui pakartotinai įvertinti asimetrinio reguliavimo nuostatą konkurenciniu bei antikorupciniu požiūriu ir ją patobulinti, tinkamai įsigilinus į pasekmes.

LBA šiuo atveju nekvestionuoja kitų Mokėjimų įstatymo nuostatų, todėl įstatymo grąžinimas netrukdys jas sėkmingai pagal nustatytus terminus įgyvendinti. Asociacijos nariai jau dabar vykdo parengiamuosius darbus įstatymo nuostatoms realizuoti, todėl pagrindinė mokėjimo sąskaita bus įgyvendinta tinkamai.