Stiprinamas Lietuvos interesų atstovų Briuselyje dialogas ir bendradarbiavimas

Lietuvoje pirmą kartą įvyko mūsų šalies delegacijos Regionų komitete (RK) ir Lietuvos delegacijos Europos ekonomikos ir socialių reikalų komitete (EESRK) narių susitikimas. Pagrindinis susitikimo tikslas - paskatinti glaudų komitetų narių bendradarbiavimą ir jų atstovavimą Lietuvos visuomenės interesams. Pirmas susitikimas įvyko Lietuvos bankų asociacijoje, todėl neatsitiktinai pasirinkta tema - „Kaip finansų krizė ir naujas reguliavimas keičia bankų veiklą? Ar bankų veikla tenkina visuomenės ir verslo lūkesčius?" Diskusijos dalyviai aptarė atskiriems regionams aktualius klausimus ir nutarė stiprinti socialinį dialogą, kad Lietuvos interesai būtų efektyviai atstovaujami ES svarstomų klausimų kontekste.

Ekonomikos ir verslo finansavimo interesai negali būti ignoruojami

Pastaruoju metu bankų sektorius susiduria su įvairiais kontraversiškais vertinimais, tad viena svarbiausių užduočių, siekiant tinkamai atstovauti visuomenės ir verslo klientų interesus, visų pirma, yra atkurti pasitikėjimą bankais. Dabar tenka pripažinti, kad neretai to įgyvendinimui trukdo įsigalėjusi reguliacinė aplinka. Kai kurie teisės aktai dubliuoja vienas kitą, pirmiausia daug dėmesio skiriama bankų stabilumo bei tvarumo klausimams ir tenka apgailestauti, kad klientų poreikiai kartais tampa tarsi antraeiliai.

Lietuvos delegacijų atstovai iškėlė problemą dėl gana sudėtingų ir ilgų procedūrų skolinantis iš bankų. Vienas iš pavyzdžių - regionams ypač aktualus ūkininkų veiklos finansavimas. „Taip, tenka pripažinti, kad procedūros kartais užtrunka, bet taip yra dėl bankų veiklos specifikos ir reguliavimo aspektų - bankai atsakingai vertina riziką, todėl skolintojo įvertinimas, t.y. jo gebėjimas grąžinti skolą, ir informacijos surinkimas užtrunka. Tačiau reikia suprasti, kad tokia procedūra siekiama abipusės naudos - nuodugnus klientų įvertinimas apsaugo nuo galimų neracionalių sprendimų. Žinoma, bankai supranta klientų lūkesčius ir ieško būdų, kaip įmanoma sutrumpinti skolinimosi procedūros laiką", - sako LBA prezidentas Stasys Kropas. Viena iš išeičių ūkininkams, naudojant ES paramą, galėtų būti platesnis lizingo galimybių pritaikymas. Pastarasis patrauklus dėl to, kad tokiam finansavimui nereikalingas užstatas, sprendimai priimami kur kas operatyviau ir lanksčiau nei paskolos suteikimo atveju, tačiau kol kas tam trukdo teisinė aplinka Lietuvoje.

Regionų ekonomikos vystymo ir finansavimo kontekste aptarta ir dar viena miestų savivaldybėms aktuali problema - dideli savivaldybių įsiskolinimai ir patiriami sunkumai skolinantis lėšų vietiniams investiciniams projektams bei savivaldybių skolos verslo įmonėms. Pasak Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorės Romos Žakaitienės, viena iš išeičių galėtų būti galimybė nupirkti savivaldybių skolas, išleidžiant vertybinius popierius, tačiau kol kas realių diskusijų šiuo klausimu atsakingos institucijos nesiima.

 

Bankų paslaugos keliamos į virtualią erdvę, todėl kaip niekad svarbus tampa finansinis švietimas

Susitikimo metu aptartos ir dar vienos šių dienų aktualijos - bankų teikiamų paslaugų perkėlimo į virtualią erdvę pasekmės bei siaurėjančios galimybės aptarnauti klientus tiesiogiai bankų skyriuose. „Atskirų bankų filialų mažėja, tačiau galime pasidžiaugti, kad bankai palieka klientų konsultavimo galimybes. Na, o visuomenė po truputį išmoksta ir suvokia realybę, kad nieko nepakeisi - internetinė bankininkystė yra neatsiejama šiuolaikinio pasaulio dalis, todėl reikia mokytis, kad naudojimasis ja vyktų sklandžiai", - pažymi Lietuvos delegacijos RK vadovas Arnoldas Abramavičius.  Esant tokiai situacijai ypač reikšmingas tampa finansinis raštingumas - žmonių finansinių žinių gilinimas, kad visos su piniginėmis operacijomis susijusios procedūros būtų kuo lengviau įgyvendinamos, o kylantys iššūkiai paprastai sprendžiami. Neturint bazinių žinių pagrindo tą įgyvendinti yra praktiškai neįmanoma. Komitetų nariai konstatavo, kad svarbia užduotimi lieka tokių žinių privalomas įdiegimas Lietuvos mokyklose.

Po pirmą kartą įvykusio komitetų susitikimo nutarta rengti reguliarius posėdžius įvairiais ekonominiais, socialiniais ir kultūriniais klausimais, kad Lietuvos delegacijų išsakomi interesai atstovautų mūsų visuomenės lūkesčius ir į juos būtų atsižvelgiama priimant svarbius ES teisės aktus.

EESRK yra Europos Sąjungos patariamasis organas, teikiantis konsultacijas svarbiausioms ES institucijoms (Europos Komisijai, Europos Vadovų Tarybai, Europos Parlamentui). Komiteto nariai savo šalyse atstovauja įvairiems ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams interesams. Regionų komitetas - patariamasis organas, atstovaujantis ES vietos ir regionų valdžios institucijoms. Regionų komiteto uždavinys - reikšti vietos ir regionų požiūrį į ES teisės aktus.