Paskelbtas naujas Lietuvos bankų asociacijos etikos kodeksas

Lietuvos bankų asociacija priėmė naują Etikos kodeksą, kuriame  įtvirtinti pagrindiniai bankų veiklos ir santykių su klientais principai, pagrįsti abipusiai reikšmingomis vertybėmis. Dokumentas pakeičia iki šiol galiojusį Geros bankų praktikos kodeksą.

„Po pasaulinės finansų krizės bankai Lietuvoje turėjo išmokti daug pamokų, sustiprinti veiklos stabilumą, įgyvendinti naujus griežtos reguliacinės ir priežiūros aplinkos reikalavimus, pasirengti dalyvavimui bankų sąjungoje ir atgauti visuomenės pasitikėjimą. Pastaroji užduotis tebėra ypatingai svarbi. Bankai keičia savo strategiją, stiprina bankininkystės vaidmenį ir ryšį su klientais. Turėjome atidžiai peržiūrėti ir pertvarkyti bankų veiklos principus bei įtvirtinti naujus, po krizės laikotarpiu ypač reikšmingais tapusius santykių su klientais standartus", - pažymi Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas. 

Naujasis Etikos kodeksas aiškiai išdėsto bankų elgesio principus, grindžiamus visiems bankininkystės rinkos dalyviams bendromis vertybėmis: atsakomybe, skaidrumu ir profesionalumu. Būtent per šių naujai įtvirtintų vertybių prizmę yra nustatomos bankų veiklos gairės ir konkretūs veiksmai. Kodekse išdėstyti klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bei informavimo apie jas principai, ypatingas dėmesys skiriamas finansinio saugumo, vartotojų interesų ir teisių apsaugos užtikrinimui, veiklos skaidrumui bei finansinio raštingumo plėtrai. Etikos kodeksu bankai įtvirtina naują ilgalaikės veiklos viziją - finansiškai raštinga ir technologiškai pažangi visuomenė, kurioje bankai veikia kaip progreso skatintojai bei gerovės kūrimo garantai.

„Ekonomikos vystymuisi ir visuomenės gerovei reikalinga sklandžiai funkcionuojanti bankinių paslaugų sistema, kita vertus, darniai bankininkystės plėtrai svarbi klestinti visuomenė bei auganti šalies ekonomika. Tad visuomenės gerovė ir darni bankininkystė - neabejotinai tarpusavyje susiję reiškiniai. Tikimės, naujas dokumentas prisidės prie geresnio bankų ir jų klientų lūkesčių suderinimo bei paskatins glaudesnį dialogą, kuris pastaruoju metu ypač svarbus", - sako LBA prezidentas. Lietuvos bankų asociacija siekia, kad naujasis Etikos kodeksas būtų patogiu įrankiu kiekvienam banko klientui, norinčiam suvokti ir įvertinti bankų elgesį. Atskirų banko paslaugų teikimo sąlygas numatoma detalizuoti bendrose bankų sektoriaus taisyklėse.

Etikos kodekso laikymasis - privaloma sąlyga būnant Asociacijos nariu. Kiekvienas bankas gali nustatyti ir vadovautis individualiomis etikos gairėmis, tačiau jos neturi prieštarauti Lietuvos bankų asociacijos etikos kodeksui. Primename, kad šiuo metu LBA nariai yra „Danske Bank", DNB, Medicinos bankas, „Nordea Bank Lietuva", „Citadele", SEB, „Swedbank", šiaulių bankas, Pohjola Bank plc Lietuvos filialas ir Lietuvos centrinė kredito unija. „Unicredit Leasing Lietuva" yra asocijuotasis narys.

Su Etikos kodeksu galite susipažinti ČIA.