Lietuvos bankų asociacija atnaujino savo logotipą

Nuo šios dienos Lietuvos bankų asociacija atnaujina savo logotipą ir interneto svetainęDar š.m. liepą paskelbtame atnaujintame Lietuvos bankų asociacijos Etikos kodekse išdėstyti bankų elgesio principai, grindžiami visiems bankininkystės rinkos dalyviams bendromis vertybėmis: atsakomybe, skaidrumu ir profesionalumu.

Šios vertybės bei Asociacijos misija – kurti visuomenės gerovę užtikrinant konstruktyvius, abipuse nauda pagrįstus klientų, priežiūros institucijų ir bankų tarpusavio santykius – atsispindimos atnaujintame prekės ženkle bei Lietuvos bankų asociaciją pristatančioje interneto svetainėje.

Naujasis logotipas – abstrakti vizualizacija – moderniai perteikia pažangios Asociacijos įvaizdį. Švelnesnės linijos ir formos bei pereinančios spalvos simbolizuoja lankstų prisitaikymą prie rinkos ir dinamiką. Rodomas atvirumas inovacijoms ir platus požiūris santykyje su klientais.

Atsinaujinęs įvaizdis – dar vienas žingsnis Lietuvos bankų asociacijos vizijos link – prisidėti prie kūrimo finansiškai raštingos ir technologiškai pažangios visuomenės, kurioje bankai veikia kaip progreso skatintojai bei gerovės kūrimo garantai.