Kuriama jungtinė Baltijos finansų patarėjų licencijavimo sistema

Lietuvos bankų asociacija, Estijos bankų asociacija ir Latvijos komercinių bankų asociacija kuria jungtinę įstaigą, kurioje bus suteikiamos licencijos asmenims, teikiantiems konsultacijas dėl investicijų ir (arba) dirbantiems su gyvybės draudimo produktais, turinčiais taupymo elementų. Nauja įstaiga vadinsis „Baltic Financial Advisors Association (BFAA)" (Baltijos finansų patarėjų asociacija). BFAA ne tik nustatys kvalifikacijos reikalavimų standartus bei suteiks licencijas, kurios bus pripažįstamos priežiūros institucijų visose Baltijos šalyse, bet ir publikuos mokymosi medžiagą, įdiegs kompiuterinę testavimo platformą ir užtikrins finansų patarėjų periodinį žinių atnaujinimą trimis kalbomis.

Santaupos Baltijos šalyse per pastaruosius metus gerokai išaugo. Europos Centrinio banko duomenimis, Lietuvoje 2015 m. II ketv. pab., palyginti su praėjusių metų II ketv. pab., indėliai išaugo apie 1,5 mlrd. eurų arba 16,6 proc. Namų ūkių indėliai Estijoje ir Latvijoje išaugo atitinkamai 427 mln. eurų ir 459 mln. eurų, arba 8,1 ir 9,4 proc. Todėl ypač svarbu, kad žmonės toliau galėtų gauti geras bei kokybiškas finansines konsultacijas ir patarimus. Tam tikslui užtikrinti laikas pagalvoti apie finansų įstaigų darbuotojų licencijavimo sistemą, kuri nustatytų kokybės standartus, atitinkančius geriausią Europos Sąjungos praktiką. Skaičiuojama, kad licencijų gali reikėti daugiau kaip tūkstančiui darbuotojų.

„Mūsų asociacijos nariai tvirtai remia šią iniciatyvą. Manome, kad bendros Baltijos šalių pastangos padės užtikrinti kokybišką požiūrį į finansines konsultacijas platesniam klientų ratui. Tikimės, mūsų darbuotojus motyvuos suteikta galimybė išlaikyti egzaminą, parengtą pagal tarptautinius standartus. Mes daug dėmesio skyriame tam, kad visi rinkos dalyviai gautų naudą iš šios sistemos. Rėmėmės geriausia panašių organizacijų praktika kitose šalyse. Šiuo metu baigiame kurti taisykles ir reglamentus, kurie jau greitai bus viešai pristatyti BFAA interneto svetainėje", - pažymėjo LBA prezidentas Stasys Kropas.

BFAA pasirašys sutartis su finansų institucijomis, norinčiomis licencijuoti savo darbuotojus. Šios institucijos turės vadovautis bendrais standartais. BFAA planuoja pradėti egzaminus jau kitąmet.