Europos šalių bankų asociacijos, suprasdamos finansinio švietimo svarbą visoje Europoje, pradeda naują iniciatyvą - Europos pinigų savaitę (Europeanmoneyweek)

· Europos pinigų savaitės renginiai didina visuomenės informuotumą apie finansinio švietimo svarbą ir padeda skleisti gerąją šalių patirtį;

· Finansinis švietimas teigiamai veikia asmenų gerovę ir gali svariai prisidėti prie sveikos šalių ekonomikos;

· Lietuvos bankų asociacija šio projekto kontekste kviečia bankų darbuotojus perduoti savo žinias ir patirtį moksleiviams bei mokytojams.

Europos bankų federacija (EBF) siekdama didinti informacijos sklaidą apie finansinį raštingumą moksleivių ir studentų tarpe šiais metais startuoja su nauja iniciatyva – Europos pinigų savaite, kuri vyks visoje Europoje kovo 9-13 dienomis. Oficialus projekto puslapis – www.europeanmoneyweek.eu. Lietuvos bankų asociacija (LBA) dalyvaudama šiame projekte pradeda iniciatyvą „Grąžink žinias savo mokyklai“. LBA administracijos atstovai keliose Lietuvos rajonų mokyklose ves pamokas apie naujų Lietuvos pinigų ir bankų vaidmenį visuomenės gyvenime. Bankų darbuotojai kviečiami tapti savotiškais „finansinių žinių ambasadoriais – savanoriais“ ir mokyklose, kuriose patys kažkada mokėsi, vesti pamokas finansinio švietimo temomis.

Pasak Lietuvos bankų asociacijos prezidento dr. Stasio Kropo „Visoje Europoje vykdomi renginiai padės skleisti sėkmingas šalių patirtis finansinio švietimo srityje. Pastaraisiais metais daugelyje šalių yra sukaupta konkrečios ekspertinės patirties ir jų projektai gali įkvėpti mokytojus, tėvus, bankų darbuotojus ir jaunus žmones kituose šalyse. Vis daugiau tyrimų rodo pinigų valdymo žinių naudą žmonių gerovei. Mums taip pat aišku, kad finansinis švietimas gali svariai prisidėti prie sveikos šalių ekonomikos“.

Europos pinigų savaitė yra visai nauja iniciatyva. Tikimasi, kad Lietuvos bankai ateityje įsitrauks vis aktyviau. Europoje tai taip pat naujas reiškinys, kurį Europos bankų federacija žada vystyti ir plėtoti. Tikimasi, kad ateityje Europos pinigų savaitė bus reguliarus, kiekvienais metais vykstantis projektas, į savo veiklą įtraukiantis vis daugiau ir daugiau Europoje veikiančių bankų.

Lietuvos bankai jau ne vienerius metus aktyviai dalyvauja Lietuvos banko organizuojamuose Tarptautinės pinigų savaitės renginiuose, kurie vyksta visame pasaulyje. Europos pinigų savaitės (kovo 9-13 d.) renginiai vyks tuo pačiu metu. LBA prezidentas Stasys Kropas pažymi, kad „šios dvi iniciatyvos viena kita papildo. Jos padeda bankams aktyviai dalyvauti jaunosios kartos finansiniame švietime, o tai padės ateityjeišauginti finansiškai raštingus, pinigų vertę suvokiančius ir mokančius su jais tinkamai elgtis, žmones“.