Šalies komerciniai bankai su Lietuvos banku pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumą dėl gerosios praktikos rengiantis euro įvedimui

š. m. liepos 17 d. komerciniai bankai, atliekantys operacijas grynaisiais pinigais, pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumą (toliau – Memorandumas) su Lietuvos banku. šiuo memorandumu bankai įsipareigojo intensyviausiu valiutos keitimo laikotarpiu klientus padaliniuose aptarnauti ilgiau, sudaryti palankias sąlygas įnešti grynuosius litus į banko sąskaitą, taip pat taikyti kitas priemones, kad gyventojai ir verslas galėtų kuo sklandžiau pasikeisti pinigus. Lietuvos banko pranešimą apie Memorandumo pasirašymą su LBA prezidento S. Kropo komentarais galite rasti čia.