LBA pakeitė bankų sistemos statistikos formą ir turinį

Struktūriniai ir reguliavimo pokyčiai bankų sistemoje nuo šiol atsispindės ir Lietuvos bankų asociacijos skelbiamoje sektoriaus statistikoje. Po išsamių diskusijų su rinkos dalyviais ir Lietuvos banku buvo sutarta dėl statistikos skelbimo formos ir turinio, o pirmąją pagal naująją tvarką parengtą ataskaitą savo interneto svetainėje LBA paskelbė šiandien.

„Kai kurių dalykų atsisakyta, tačiau naujų dalykų statistikos lentelėse yra daugiau nei netekčių. Svarbiausias pokytis įvyko pačios sistemos suvokimo ir vertinimo lygmenyje. Nuo šiandien Lietuvoje veikiantys bankai skelbs visos grupės, ne tik banko, duomenis ir jie leis kur kas tiksliau sudaryti bendrą Lietuvos bankų sistemos ir finansavimo įrankių žemėlapį. Manau, kad toks pokytis reiškia daugiau skaidrumo ir tikslumo atspindint sektoriaus veiklos rezultatus ir tendencijas“, – pažymėjo Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas.

Svarbiausi sektoriaus veiklos rodiklių viešinimo pokyčiai yra šie:

· Išplečiama duomenų surinkimo bazė: įtraukiamos ir bankų grupei priklausančios antrinės įmonės;

· Į statistiką įtraukiami lizingo bendrovių lizingo portfelio rodikliai;

· Keičiasi publikavimo periodiškumas (B forma – Pagrindiniai bankų veiklos rodikliai tapo ketvirtine ataskaita). Taigi dabar formos A (Bendra bankų sektoriaus informacija), B (Pagrindiniai bankų veiklos rodikliai), C (Bankų pelnas/nuostolis) – bus teikiamos kas ketvirtį, o ketvirčiui pasibaigus - 37 – ą dieną - skelbiamos viešai;

· Atsisakyta formos D (Paskolų ir indėlių pasiskirstymas pagal likučius ir apskritis);

· Forma E (Kortelių skaičius ir apyvarta) teikiama sutrumpinta forma, palikta tik aktuali informacija;

· Nebelieka banko kapitalo rodiklio, vietoje jo kas ketvirtį bankai pateiks RWA (rizikos požiūriu įvertinto turto) rodiklį, kuris leidžia tiksliau įvertinti banko būklę ir perspektyvas;

· Naujai pasirašytų paskolų rodiklis papildomas naujai pasirašytų paskolų juridiniams asmenims bei naujai pasirašytų lizingo sutarčių eilutėmis;

· Bankų duomenys ir toliau bus skelbiami pagal FINREP (įtraukiant visos grupės įmones), tačiau „Nordea Bank“ Lietuvos skyrius juos teiks pagal valdymo apskaitą. Tai susiję su tuo, kad pasikeitė „Nordea Bank“ padalinio juridinis statusas (jis tapo švedijos „Nordea Bank AB“ Lietuvos skyriumi), o visa „Nordea“ finansų grupė finansines ataskaitas teikia pagal valdymo apskaitos duomenis, todėl „Nordea“ skyriai Baltijos šalyse taip pat laikysis Grupės politikos. Tačiau apskaitos skirtumai neturės lemiamos įtakos rodikliams, todėl „Nordea“ duomenys bus įtraukiami į bendrą statistiką.

· Nutarta padaryti keletą techninių bei metodologinių pokyčių, kurie neatsispindės bendruose statistikos rodikliuose.

Pasak S.Kropo, naujai skelbiama statistika bus tikslesnis momentinis Lietuvos bankų sistemos atspindys, o tai, kad ji bus skelbiama ne kiekvieną mėnesį, o kartą per ketvirtį, leis tiksliau identifikuoti tendencijas išvengiant trumpalaikių svyravimų spąstų.