Bankai palaiko importo draudimo pasekmių neutralizavimo priemones, siūlo išnaudoti ir vidinius rezervus

Lietuvos bankų asociacija (LBA) sveikina Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas, kurios nurodo priemones skirtas įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti nuostolius, patiriamus dėl Rusijos Federacijos paskelbto kai kurių prekių importo iš Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių draudimo. šios priemonės, pirmiausia, yra nukreiptos į naujų verslo rinkų ir verslo partnerių paieškas ir ekonominio atstovavimo užsienyje stiprinimą. Jos padės labiau diversifikuoti šalies eksporto sektorių ir ateityje apsaugoti jį nuo politinių ir administracinių atskirų šalių taikomų priemonių pasekmių. Be to, LBA atkreipia dėmesį, kad ir šalies viduje dar esama rezervų situacijai gerinti. 

Bankų manymu, numatytų finansinių priemonių taikymas padės verslo įmonėms suvaldyti galimas laikinas likvidumo problemas ir įvykdyti partneriams duotus finansinius įsipareigojimus bei išlaikyti kreditingumą. Svarbu, kad jau turėdamos sunkiai prognozuojamų kaimyninės valstybės  veiksmų patirtį, šalies įmonės neapsiribotų trumpalaikėmis priemonėmis ir įsivertintų riziką kaskart darant prielaidą, kad ribojimai gali tapti nuolatiniais.

Bankai pirmieji Lietuvoje pradėjo taikyti rizikos vertinimą esant nepalankioms sąlygoms ir turi sukaupę atitinkamą patirtį, kuria yra pasirengę dalintis. Verslo įmonių dialogas su  finansų įstaigomis pirmiausia turėtų remtis tiesioginiais kontaktais ir konsultacijomis su aptarnaujančiais bankais.

„Rekomenduojamų priemonių veiksmingumas  priklausys nuo to, kaip efektyviai jos bus  įgyvendintos. Be to, neturime pamiršti, kad esama ne tik išorinių, bet ir vidinių rezervų situacijai palengvinti. Tarkime, žemės ūkio paskirties žemės laikino ribojimo įstatymo trūkumų pašalinimas ar teisinių prielaidų lizingo finansavimo galimybių panaudojimui naujojo finansinio programavimo laikotarpiu sukūrimas  palengvintų žemės ūkio sektoriaus kreditavimo sąlygas ir taip pat gerokai prisidėtų prie priimto paketo tikslų įgyvendinimo“ - sako LBA prezidentas Stasys Kropas.