Lietuvos bankai ginčams spręsti siūlo plačiau naudotis komercinio arbitražo galimybėmis

 

Devynis bankus ir užsienio bankų skyrius vienijanti Lietuvos bankų asociacija patvirtino Geros bankų praktikos kodekso papildymą, kuriuo siekiama suteikti bankų klientams daugiau galimybių spręsti ginčus jiems  tinkamiausia forma, įskaitant ir ginčo nagrinėjimą komerciniame arbitraže. Pažymėtina, kad toks ginčų sprendimo būdas gali būti naudojamas net tuomet, kai banko ir kliento sutartyje arbitražinis susitarimas nenumatytas.

„Papildymas priimtas siekiant suteikti banko klientui daugiau įrankių ginčuose su banku.  Bankai ir toliau skatins klientus problemas spręsti neteisminėmis ginčų nagrinėjimo formomis ir siūlys pirmiausia susitarti tiesiogiai. Tačiau, jei problemos nepavyktų išspręsti tokiu būdu, bankas neprieštaraus, kad ginčas būtų perduotas nagrinėti komerciniam arbitražui, net jei banko ir kliento sutartyje tai nėra numatyta. Tai - reikšmingas ir bankų klientams naudingas kodekso papildymas, kuris turėtų padėti greičiau ir pigiau spręsti galimus ginčus. ", - sakė Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas.

Geros bankų praktikos kodeksą asociacijos visuotinis narių susirinkimas patvirtino 2010 metais. 

Dokumentas trumpai ir aiškiai išdėsto bankų elgesio principus, apibrėžtus jų pačių vidaus taisyklėse bei finansų rinkų reguliavimo teisiniuose aktuose.  Geros bankų praktikos kodeksu siekiama puoselėti banko ir kliento santykius, skatinti gerą bankų praktiką nustatant bankų veiklos bendruosius principus ir reikalavimus, įskaitant ir tuos, kurių nenustato teisės aktai, o taip pat siektiną elgsenos modelį.

Kodeksas išdėsto bankų etikos principus, informacijos rinkimo ir atskleidimo aplinkybes, paslaugų teikimo ir informavimo apie jas principus. Bankai patvirtina įsipareigojimus priimti ir nagrinėti visų klientų skundus, taip pat ir skundus dėl kodekso laikymosi. Lietuvos bankų asociacija renka informaciją apie Geros bankų praktikos kodekso laikymąsi. 

Kodeksu, kaip vientisu dokumentu, be išlygų vadovaujasi visi Lietuvos bankų asociacijos nariai.