Elektroninės prekybos verslo sąlygos turi būti nustatomos verslo subjektų derybose, o ne viešomis akcijomis

Devyni Lietuvos elektroninės prekybos rinkos dalyviai kreipėsi į Lietuvos banką, prašydami pradėti tyrimą dėl bankininkystės įskiepių  „Bank Link" paslaugų komisinių mokesčių pagrįstumo ir teisingumo.

Lietuvos bankų asociacija (LBA) vertina šias internetinės prekybos įmonių grupės pastangas kaip mėginimą paveikti dviejų verslo subjektų derybas dėl paslaugų pirkimo ir pardavimo sau naudinga linkme siekiant įtraukti į dvišalių derybų procesą su šiuo klausimo sprendimu nesusijusias šalis. LBA yra įsitikinusi, kad rinkos dėsnius pripažįstančioje teisinėje valstybėje visi dviejų verslo subjektų ginčai turi būti sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - įstatymų nustatyta tvarka.

Tuo pačiu LBA  užtikrina, kad  šių paslaugų kainodarą lemia ekonominė logika, sąnaudos ir konkurencinė aplinka.

šią savo poziciją LBA išdėstė šiandien išsiųstame laiške Lietuvos banko valdybai.  Laiške taip pat konstatuojama:

Lietuvos bankų asociacija labai palankiai vertina elektroninės prekybos plėtrą, naudojant elektroninius atsiskaitymus, kurie pasaulyje  jau tapo dominuojančiu, patogiu ir šiuolaikišku pinigų apyvartos užtikrinimo įrankiu.

  • Bankų sutartys su internetinės prekybos bendrovėmis, kaip ir su kitais rinkos subjektais, yra grindžiamos ekonominio pagrįstumo principais. Sutarčių sąlygos visuomet priklauso nuo konkrečios bendrovės veiklos pobūdžio, jos darbo santykių su banku istorijos, vadovų ir savininkų reputacijos, verslo struktūros ir jo perspektyvų.
  • Sąlygos, kuriomis interneto parduotuvės perka, o bankai parduoda savo paslaugas yra visiškai įprastas versle derybų objektas, dėl kurio šalys susitaria arba ne. Viena pusė parduoda savo paslaugas, kita pusė jas perka. Jei vienai derybų šaliai sąlygos nepriimtinos, sandoris neįvyksta.  Tokie verslo procesai vyksta nuolat. 
  • Verslo įmonės nuolat ieško būdų didinti savo pelno maržą, todėl siekis susiderėti dėl geresnių paslaugų pirkimo iš savo partnerių sąlygų yra suprantamas, kur kas mažiau suvokiamas  verslininkų noras dvišalių verslo santykių problemą spręsti viešai ir mėginti į procesą įtraukti trečiąsias šalis.
  • Elektroninės prekybos plėtra priklauso ir nuo elektroninių atsiskaitymų sąlygų. Lietuvos bankas, aktyviai dalyvaujant Lietuvos bankų asociacijos nariams, jau atliko elektroninių atsiskaitymų sąnaudų ir išlaidų palyginamąją analizę, kuri parodė, kad Lietuvoje bankų nustatyti įkainiai atitinka visoje Europoje nusistovėjusį kainų lygį ir pelno maržas.  ši informacija yra vieša ir visiems prieinama.

Lietuvos bankų asociacija įsitikinusi, kad tolesnė elektroninių atsiskaitymų sistemos plėtra ir vartotojų skatinimas plačiau naudotis elektroniniais atsiskaitymų įrankiais yra vienintelis galimas tokių atsiskaitymų kainos mažinimo būdas.