Šiaurės ir Baltijos šalių finansų rinkų asocijuotos struktūros patvirtino bendradarbiavimo vertybių pagrindus

šiaurės ir Baltijos šalių bankus vienijančios organizacijos suderino memorandumą, kuriame išdėstė tarpusavio bendradarbiavimo pagrindus. Dokumente apibrėžiami pagrindiniai bendradarbiavimo principai, vertybės, sritys ir asocijuotų struktūrų požiūris į Europos Sąjungoje vykstančius procesus, paveiksiančius šiaurės ir Baltijos šalių finansų rinkas ir bankų veiklą. Organizacijos sieks užtikrinti stabilumą ir sąlygas tolesnei finansų rinkos plėtrai.

“šiaurės ir Baltijos šalių bankų ir finansų rinkos jau yra glaudžiai integruotos, todėl tomis pačiomis vertybėmis grįstais principais harmonizuoti veiklą bei rinkos reguliavimą yra neišvengiama būtinybė. Manau, kad regiono bankų asocijuotų struktūrų veikla gali pasitarnauti kuriant naują Europos Sąjungos finansų rinkų veiklos ir priežiūros modelį, o koordinuoti veiksmai padės sklandžiau įgyvendinti naujoves ir užtikrinti stabilią sistemos veiklą. Be to, memorandumas galėtų tapti ir Lietuvos finansų rinkos tobulinimo principų žemėlapiu, padedančiu orientuotis ir koordinuoti veiksmus atsakingoms institucijoms, ”, - pažymėjo Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas.

Memorandumą pasirašė Suomijos finansinių paslaugų federacija, „Finance Norway“, Danijos bankininkų asociacija, švedijos bankininkų asociacija, Estijos bankų asociacija, Lietuvos bankų asociacija, Latvijos komercinių bankų asociacija ir Islandijos finansinių paslaugų asociacija.

Dokumentas primena, kad bankai vaidina svarbų vaidmenį skatinant ekonominį augimą ir kuriant gerovę, todėl nauji bankų veiklą reglamentuojantys teisės aktai neišvengiamai turės įtakos visai ekonomikai.

Memorandume taip pat paskelbti pagrindiniai naujų Europos teisės aktų principai, kurie yra vienodai svarbūs ir turi būti atsispindėti visuose teisės aktuose:

Suderintas reglamentas

Gerai veikiančios vidaus finansinių paslaugų rinkos sąlyga - vieninga reguliavimo sistema, kai visiems rinkos dalyviams yra keliami vienodi reikalavimai, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje jie dirba. Tai yra svarbu užtikrinant finansinį stabilumą; todėl visi nauji teisės aktai turi būti orientuoti į suvokimą, kad finansinis stabilumas gali būti pasiektas tik per atskirų jos valstybių finansinį stabilumą. Todėl šiaurės ir Baltijos šalių bankų asociacijos prieštarauja nepagrįstam nacionalinių teisės aktų išplėtimui ir papildymui, harmonizuojant juos su ES teisės aktais. Išimtys galimos tik tais atvejais, kai adekvačiomis ir suderintomis priemonėmis atlikta analizė rodytų aiškią grėsmę finansiniam stabilumui.

Suderintas įgyvendinimas

Suderintas teisės aktų įgyvendinimas Europoje yra toks pat svarbus, kaip ir suderintas reglamentavimas. Dauguma mūsų narių veikia keliose Europos Sąjungos šalyse narėse ir naujų teisės aktų skirtingas įgyvendinimas skirtingu laiku įvairiose šalyse jiems užkrauna papildomą administracinę naštą. šiuo atžvilgiu esminis dalykas yra glaudesnis nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimas ir teisės aktuose aiškiai apibrėžti priežiūros institucijų įgaliojimai.

Koordinuota priežiūra

Siekiant išvengti finansinių krizių, svarbu išlaikyti stiprią ir efektyvią rinkos priežiūrą. Atsižvelgiant į bankų vykdomos tarpvalstybinės veiklos apimtis, atitinkamai ir priežiūros procedūros taip pat turėtų įgyti tarpvalstybinį pobūdį. Svarbus žingsnis šia kryptimi yra Europos bankininkystės tarnybos įsteigimas , tačiau dar daug teks nuveikti, kuriant veiksmingą ir suderintą priežiūros sistemą Europos lygyje. Sprendžiant šį klausimą turės stiprėti Nacionalinių priežiūros institucijų vaidmuo bei jų bendradarbiavimas.

Koordinuotas krizių valdymas

Pesimistiškų scenarijų atvejais, ES būtina gerai veikianti krizių valdymo ir sprendimų priėmimo struktūra. Tikslas - turėti struktūrą, kuri būtų nuspėjama, teisiškai aiški ir kuri leistų minimizuoti visuomenės sąnaudas banko žlugimo atveju. Svarbu pabrėžti, kad tam tikrų veiklų atribojimas neturės tokio pat rinkos efektyvumo didinimo efekto, kokį potencialiai gali duoti gerai veikianti krizių valdymo struktūra.

Veiklos sąlygų palaikymas tarptautiniu lygiu

Galiausiai, siekiant išlaikyti Europos finansų sektoriaus konkurencingumą, būtina užtikrinti, kad reguliavimo plėtra visuomet atitiktų pasaulinius pokyčius. Todėl labai svarbus yra glaudus dialogas reguliavimo klausimais tarp ES ir trečiųjų šalių, o tokio bendradarbiavimo išvadų turėtų būti paisoma ES institucijų darbe.

Memorandumo tekstą lietuvių kalba rasite paspaudę šią nuorodą.

Originalą anglų kalba rasite paspaudę šią nuorodą.