Įvyko pirmasis atitikties komiteto posėdis

šių metų vasario 15 d. Lietuvos bankų asociacijoje į pirmąjį susitikimą susirinko naujai įkurto Atitikties komiteto nariai. šiame posėdyje išrinktas komiteto pirmininkas, kuriuo tapo DNB banko atstovas Vytautas Danta. Taip pat susitikimo metu buvo aptartos Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto veiklos gairės.

Pagrindinis komiteto tikslas - identifikuoti bankams aktualius klausimus, susijusius su jų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams. Siekiant šio tikslo bus organizuojami pasitarimai tiek tarp bankų, tiek pasitelkiant kitų institucijų ekspertus, aktyviai bendradarbiaujama su priežiūros institucijų atstovais. Taip pat planuojama skirti dėmesio bankų atstovų kvalifikacijos tobulinimui organizuojant įvairius mokymus bei dalyvaujant juose.