Įvertintos bankų pastangos socialiai atsakingo verslo srityje

Lietuvos bankai vienu iš savo pagrindinių veiklos prioritetų laiko socialiai atsakingą veiklą bei daug investuoja į socialines programas.
š. m. kovo 15 d. Lietuvos verslo konfederacijos apdovanojimuose „Socialiai atsakingo verslo 2011" titulą pelnė „Danske" bankas. Buvo įvertinti banko praėjusių metų nuopelnai socialinės atsakomybės veikloje ir pernai įsteigtas „Socialiai atsakingo verslo" apdovanojimas už pažangiausią ir efektyviausią socialinės atsakomybės principų taikymą versle skirtas „Danske" bankui.
Danske" bankas „Socialiai atsakingo verslo" apdovanojimą pelnė už daugelį projektų, aktyviai kuriamų keturiomis pagrindinėmis kryptimis: didelis dėmesys skiriamas klientams, darbuotojams, aplinkosaugai bei visuomenei. Bankas socialinę atsakomybę nuosekliai vysto plėtodamas visuomenės finansinio raštingumo projektus.
Investicijų bei verslo aplinka besirūpinanti asociacija Investuotojų forumas pirmą kartą vykusių apdovanojimų metu titulą „Atsakinga įmonė 2011" skyrė bankui „Swedbank". Sprendimą apdovanoti banką viešu balsavimu priėmė Investuotojų forumo valdyba. Apdovanojimas. „Atsakinga įmonė 2011" suteiktas „Swedbank" už praėjusiais metais įvykdytus pasiekimus - skaidrią ir atsakingą veiklą, socialines ir edukacines iniciatyvas, rūpestį darbuotojais ir aplinka.
„Džiugu, kad ir sudėtingomis ekonomikos sąlygomis, socialiai atsakinga veikla išlieka vienu svarbiausių prioritetų bankininkystėje, o Lietuvos komerciniai bankai yra aukštai vertinami už pasiekimus būtent šioje srityje" - sako Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas.