Pakeistas Geros bankų praktikos kodekso skirsnis

 Lietuvos komerciniai bankai, Lietuvos bankų asociacijos nariai atsižvelgę į savo klientų pageidavimus pakoregavo Geros bankų praktikos kodekso vieną skirsnį "Kliento skundai".

 

Nuo 2011 m. kovo 16 d. Geros bankų praktikos kodekso skirsnis "Klientų skundai" išdėstytas taip:

 

"Bankas turi klientų skundų nagrinėjimo tvarką. Bankas užtikrina skundų priėmimą  ir tinkamą jų išnagrinėjimą. Prireikus banko darbuotojai konsultuoja klientus skundų pateikimo ir nagrinėjimo klausimais. Bankas atsako į klientų skundus per 30 kalendorinių dienų. Atsižvelgdamas į skundo pobūdį, reikiamas ištirti ir kitas svarbias aplinkybes Bankas gali pratęsti atsakymo terminą, apie tai informuodamas klientą".

 

Geros bankų praktikos kodeksas, kuriame įtvirtinti pagrindiniai bankų veiklos ir santykių su klientais principai, ir, kuris skirtas užtikrinti vartotojų teisių apsaugą, buvo priimtas 2010 m. rugsėjį Lietuvos bankų asociacijos (LBA) visuotiniame susirinkime. Jį pasirašė vienuolika Lietuvos komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių.