Lietuvos komercinių bankų vadovai ir Lietuvos banko vadovas pasikeitė nuomonėmis

Šių metų balandžio 28 d. visų vienuolika Lietuvos bankų asociacijos narių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių vadovai susitikime su Lietuvos banko valdybos pirmininku aptarė aktualius šalies bankininkystės klausimus. 
Bankininkai atviro dialogo forma išdėstė savo požiūrį į šalies kredito institucijų esamą priežiūrą bei ateities galimus pasikeitimus, pasikeitė nuomonėmis apie šalies finansinių institucijų veiklos esamą teisinę aplinką, aptarė kas darytina siekiant šalies bankininkystės sektoriaus stabilumo ir efektyvesnio funkcionavimo, tam, kad atsirastų kuo palankesnės sąlygos optimaliai šalies makroekonominei plėtrai.
Šalies komercinių bankų vadovai, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas bei Lietuvos banko valdybos pirmininkas sutarė nuolat keistis nuomonėmis aktualiais klausimais.