Tarptautinė konferencija dėl finansinių nusikaltimų

Vasario 25 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija, kurios dalyviai dalijosi finansinių nusikaltimų prevencijos, tyrimo bei padarinių šalinimo patirtimi. Lietuvos ir užsienio specialistai pristatė ir aptarė ekonominio sunkmečio nulemtas naujas tendencijas bei jų įtaką verslui. Tikimasi, kad konferencijoje išsakytos žinios ir patirtis pasitarnaus finansinių nusikaltimų prevencijos stiprinimui, paskatins bendradarbiavimą tarp verslo subjektų bei tarp verslo ir valstybės institucijų ir padės suformuoti bendrą kryptį kovojant su finansiniais nusikaltimais.