Mokėjimo tarpininkų veikla gali sukelti pavojų bankų klientų sąskaitų saugumui

Pastaruoju metu kai kurios Lietuvoje veikiančios įmonės, siekiančios  tarpininkauti atliekant mokėjimus internetu, savo iniciatyva įdiegė bei pradėjo naudoti mokėjimo internetu būdą, kuris leidžia mokėjimo pavedimus atlikti tokių mokėjimų tarpininkų aplinkoje, nenukreipiant mokėtojo į konkretaus banko elektroninės bankininkystės puslapį. Nepaisant to, mokėtojo, kuriam siūloma atlikti mokėjimo pavedimą minėtu būdu, mokėjimo tarpininkas prašo įvesti tokiam mokėtojui banko suteiktą elektroninės bankininkystės vartotojo kodą ir slaptažodžius. Naudodami šiuos duomenis,  mokėjimų tarpininkai savavališkai jungiasi prie konkrečių bankų informacinės sistemos. Toks naujas mokėjimo būdas minėtas paslaugas teikiančių tarpininkų viešai  pristatomas kaip unikali ir moderni paslauga. 

Lietuvos bankų asociacija pareiškia, kad tokia veikla, kurios metu tretieji asmenys iš mokėtojų prašo atskleisti mokėtojams bankų suteiktas konfidencialias tapatybės identifikavimo priemones (kodus ir slaptažodžius) yra nepriimtina ir netoleruotina. Konfidencialių duomenų atskleidimas mokėjimų tarpininkams ar  kitiems tretiesiems asmenims, gali sukelti  didelę grėsmę banko klientų lėšų saugumui ir sudaryti galimybę pašaliniams asmenims sužinoti informaciją apie kliento banko sąskaitą.  Tokius atskleistus konfidencialius duomenis gali sužinoti ir panaudoti nesąžiningi tretieji asmenys.

Lietuvos bankų asociacijos nuomone, tokie mokėjimo tarpininkų veiksmai yra ypač pavojingi mokėtojams ir visam bankiniam sektoriui, nes prieštarauja esminiam saugios internetinės bankininkystės principui, kuris teigia, jog tapatybės patvirtinimo priemonės gali būti žinomos tik klientui ir bankui. Minėti mokėjimo tarpininkų veiksmai ir vieši pasisakymai  klientams sukuria klaidingą įspūdį (tuo pačiu sudarant geresnes sąlygas neteisėtiems veiksmams, sukčiavimams), kad tapatybės patvirtinimo priemonės gali būti atkleidžiamos tretiesiems asmenims priklausomai nuo tokių asmenų deklaracijų apie jų naudojamos sistemos modernumą, paplitimą užsienyje ar kitų aplinkybių.

Nors mokėjimo tarpininkai viešai skelbia, kad minėtas mokėjimo būdas jau veikia vykdant atsiskaitymus per konkrečius Lietuvoje veikiančius bankus, norime pažymėti, jog su tais bankais šis tarpininkų siūlomas mokėjimo būdas nėra suderintas, bankai prieštarauja tokiam mokėjimo būdui, ne vieną kartą reikalavo nutraukti tokią veiklą. Paslaugos teikimo nenutraukus, bankai ėmėsi techninių priemonių savo informacinių sistemų apsaugai. 

Lietuvos bankų asociacija ragina visus internetinės bankininkystės paslaugų naudotojus rūpintis jiems bankų suteiktų tapatybės patvirtinimo priemonių saugumu, neatskleisti tokių priemonių jokiems tretiesiems asmenims, nepaisant tokių asmenų skelbiamos informacijos, jų deklaruojamų tikslų ir kitų aplinkybių. Minėtos tapatybės patvirtinimo priemonės gali būti žinomos tik pačiam klientui ir įvedamos tik pačiam klientui prisijungus prie atitinkamos banko internetinės bankininkystės paslaugos.