Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generaliniam direktoriui Danukui Arlauskui: dėl teiginių žiniasklaidoje

šių metų balandžio 7 d. „Vilniaus dienos“ ir „Kauno dienos“ straipsniuose „Verslas viešins bankų nuodėmes“ cituojamas Jūsų pasisakymas, kad „<...> beveik kiekviename didesniame banke yra grupės nesąžiningų žmonių, kurie ateina pas konkretų verslininką ir sako: turi problemų, mes tau padėsime perfinansuoti kreditą, bet tu turėsi 10 proc. paskolos atiduoti mums grynaisiais <...>“.  

Raginame kuo skubiau informuoti bankus ir atitinkamas teisėsaugos institucijas apie galimai nusikalstamus Jums žinomus atvejus, kad būtų galima kuo greičiau imtis reikiamų priemonių. Tokių priemonių ėmėsi „Swedbank“ vos tik gavo informacijos, kad gali būti nesąžiningai elgiamasi klientų atžvilgiu.

Bankai itin griežtai reaguoja į interesų konfliktus, bankinės etikos normų ar kitus pažeidimus ir nedelsdami sprendžia šiuos klausimus darbo ar baudžiamojo kodekso numatyta tvarka. Be to, bankai nuolat vykdo personalo atrankas, darbuotojų vykdomos veiklos kontrolę bei iš klientų ar kitų šaltinių gaunamos informacijos patikrą. Todėl žiniasklaidos cituojamą tokį apibendrinantį ir faktais neparemtą jūsų teiginį laikome neetišku kaltinimu.

Siekdami skaidraus bendradarbiavimo tarp verslo ir bankų, kviečiame susilaikyti nuo apibendrinančių kaltinimų, kurie, kaip rodo veiklos praktika, kartais būna naudojama didelių finansinių įsipareigojimų turinčių ir jų nevykdančių verslo subjektų puolimo taktika, ir, kurie daro nepagrįstą žalą bankinio sektoriaus reputacijai, jų santykiams su klientais, o kartu ir mūsų šalies ekonominiam bei visuomenės gyvenimui apskritai.