Lietuvos bankai pasirašė geros praktikos kodeksą

Vienuolika bankų ir užsienio bankų skyrių vienijančios Lietuvos bankų asociacijos visuotinis susirinkimas priėmė Geros bankų praktikos kodeksą, kuriame įtvirtinti pagrindiniai bankų veiklos ir santykių su klientais principai. Dokumentas patvirtintas siekiant stiprinti finansų sistemos stabilumą ir skaidrumą, užtikrinti vartotojų teisių apsaugą bei skatinti kokybinius finansinio raštingumo pokyčius.
„Dokumentas trumpai ir aiškiai išdėsto bankų elgesio principus, apibrėžtus jų pačių vidaus taisyklėse bei finansų rinkų reguliavimo teisiniuose aktuose. Todėl kodeksas, visų pirma, yra paprastas naudoti įrankis banko klientui, norinčiam suvokti ir įvertinti bankų elgesį. Tikimės, kad dokumentas padės suderinti bankų ir jų klientų lūkesčius bei paskatins dialogą, kuris tampa itin aktualiu nestabilioje ekonominėje aplinkoje“, - sakė Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas. 
Kodeksas išdėsto bankų etikos principus, informacijos rinkimo ir atskleidimo aplinkybes, paslaugų teikimo ir informavimo apie jas principus. Bankai patvirtina įsipareigojimus priimti ir nagrinėti visų klientų skundus, taip pat ir skundus dėl kodekso laikymosi. Lietuvos bankų asociacija rinks informaciją apie Geros bankų praktikos kodekso laikymąsi.  
Geros bankų praktikos kodeksas viešinamas LBA interneto svetainėje www.lba.lt. Bankai savo klientams apie jį informuos įprastais bendravimo kanalais.