LBA bendradarbiaus su Vilniaus Universiteto Teisės fakultetu

Lietuvos bankų asociacija ir Vilniaus Universiteto Teisės fakultetas sutarė, jog bendradarbiaus teisinės, akademinės ir mokslinės veiklos srityse. Vasario 24 d. LBA prezidentas Stasys Kropas ir VU Teisės fakulteto dekanas Vytautas Nekrošius, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 
Lietuvos bankų asociacija ir VU Teisės fakultetas organizuos bei atliks mokslinius ir turinčius praktinį pritaikymą verslo aplinkos ir teisinių sąlygų tyrimus bei pristatys juos plačiajai visuomenei. 
Abi institucijos organizuos ir dalyvaus mokslinėse konferencijose ir seminaruose ir kituose renginiuose, kuriuose bus pristatomi tyrimų rezultatai, nagrinėjama ir diskutuojama apie vieno svarbiausių šalies ūkio sektoriaus dabartį ir ateitį.
„Universiteto Teisės fakultetas yra seniausia ir didžiausia institucija atliekanti verslo teisinės aplinkos tyrimus ir mes tikime, kad mūsų – teoretikų ir praktikų – bendradarbiavimas prisidės prie skaidrios ir visiems vienodai teisingos teisinės aplinkos sukūrimo“, - sakė Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas.
Pasak S.Kropo, Lietuvos bankų asociacija pradėjusi bendradarbiauti su akademinės visuomenės atstovais tęsia vieną iš svarbiausių savo misijų – šviesti visuomenę ir siekia, kad Lietuvos gyventojai ir verslas turėtų kuo daugiau teisinių ir finansinių žinių.
Abiejų institucijų vadovai pažymėjo, kad abiejų jų ilgalaikis tikslas sutampa, nes abi institucijos siekia, kad mūsų visuomenė taptų sąmoninga, išmananti įvairius vykstančius procesus ir jų priežastinius ryšius, kuria būtų sunku manipuliuoti.
„Tikimės, kad mūsų tyrimų ir mokslinių darbų išvados, aplinkos analizė bei argumentai prisidės prie pastangų tobulinti viso šalies verslo bei bankininkystės sektoriaus veiklos aplinką apskritai, o taip pat ir šalies teisinę bazę“, - sako VU Teisės fakulteto dekanas Vytautas Nekrošius.
V.Nekrošius priduria, kad bendradarbiavimas su Lietuvos bankų asociacija suteiks puikių galimybių akademinei bendruomenei, dėstytojams ir studentams, savo teorines žinias pritaikyti praktikoje.