Aptartos Asmens tapatybės kortelės galimybės finansiniam sektoriui ir tolimesnio LBA ir VRM bendradarbiavimo kryptys

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai ir Lietuvos bankų asociacijos nariai š.m. kovo 18 d. susitikime aptarė Asmens tapatybės kortelių naudojimo elektroninėje erdvėje dabartį ir perspektyvas. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su asmens tapatybės kortelės gamybos proceso saugumo reikalavimais, kortelėje integruotomis laikmenomis bei juose įrašoma informacija, taikymo sritimis bei įranga, reikalinga kortelių nuskaitymui.

Renginio metu taip pat buvo pristatyti elektroninių paslaugų plėtros planai, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo kryptys. Nutarta ateityje organizuoti reguliarius LBA ir VRM specialistų pasitarimus konkrečių projektų vykdymo klausimais.