Siūloma išnaudoti bendrosios mokėjimų erdvės eurais privalumus

Europos centrinis bankas ir 16 euro zonos nacionalinių centrinių bankų, atsižvelgdami į rinkos dalyvių pageidavimus, parengė dokumentą, kuriame išdėstė lūkesčius dėl bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. Single Euro Payments Area, SEPA*) įgyvendinimo bei rekomendacijas rinkos dalyviams.

 

Kadangi SEPA yra ateities Europos mažmeninių mokėjimų rinkos pagrindas, todėl reikia pereiti prie jos kuo anksčiau, nors visomis SEPA galimybėmis Lietuva galės pasinaudoti tik įstojus į euro zoną.

 

Dokumente pabrėžiama, kad iš mokėjimo paslaugų teikėjų - bankų ir mokėjimo įstaigų -  tikimasi, jog jie užtikrins klientams SEPA mokėjimo nurodymų inicijavimo ir gavimo galimybę. Be to, mokėjimo paslaugų teikėjai kviečiami reguliariai įvertinti savo siūlomas paslaugas pagal dokumente išdėstytus kriterijus ir viešai informuoti rinkos dalyvius apie savo pasirengimo SEPA lygį.

 

Bendrovėms, viešojo sektoriaus įstaigoms ir fiziniams asmenims rekomenduojama rinktis tokį mokėjimo paslaugų teikėją, kuris vadovaujasi SEPA taisyklėmis ir atitinka dokumente išdėstytus lūkesčius.

 

Be to, šio dokumento rekomendacijos turėtų padėti mokėjimo paslaugų teikėjams komunikuoti su paslaugų vartotojais, o šiems – įsisavinti SEPA mokėjimų ypatumus ir naudą, įvertinti, ko jie gali tikėtis iš savo mokėjimo paslaugų teikėjo.

 

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, SEPA kredito pervedimai pradėti vykdyti 2008 m. pradžioje. Šiuo metu galimybę gauti SEPA kredito pervedimus siūlo šeši komerciniai bankai ir visi užsienio bankų skyriai.

*SEPAbendra mokėjimų eurais erdvė, kurioje visi mažmeniniai mokėjimai negrynaisiais eurais traktuojami kaip vietiniai mokėjimai, neatsižvelgiant į siuntėjo ir gavėjo buvimo vietą. Šiuo metu SEPA apima visas ES valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ir Šveicariją. Privatūs klientai, įmonės ir kiti ekonomikos subjektai gali siųsti ir gauti vietinius ir tarptautinius mokėjimus eurais, jiems taikant vienodas sąlygas, teises ir įsipareigojimus.