Patvirtintas Mokėjimo priemonių pakeitimo SEPA mokėjimo priemonėmis Lietuvoje planas

SEPA (angl. Single Euro Payments Area) koordinavimo komitetas patvirtinto SEPA Mokėjimo priemonių pakeitimo SEPA mokėjimo priemonėmis Lietuvoje planą (toliau – SEPA planą). SEPA planą rasite Lietuvos banko svetainėje, paspaudę šią nuorodą.

SEPA koordinavimo komitetas įsteigtas 2007 m. lapkričio mėn. Jis sudarytas iš Lietuvos banko bei Lietuvos bankų asociacijos atstovų.

Atskiriems klausimams nagrinėti sudarytos septynios darbo grupės:

1. Kredito pervedimų darbo grupė;
2. Tiesioginio debeto darbo grupė;
3. Mokėjimo kortelių darbo grupė;
4. Informacijos standartų tarp klientų ir bankų darbo grupė;
5. Visuomenės informavimo darbo grupė;
6. Teisės darbo grupė;
7. Infrastruktūros darbo grupė.

Daugiau informacijos apie SEPA rasite Lietuvos banko interneto svetainėje, adresu: http://www.lb.lt/lt/mokejimai/sepa.htm