Padėkos raštai – už iniciatyvumą ir profesionalumą

Baigiantis 2009-iesiems Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas pratęsė gražią tradiciją ir įteikė Padėkos raštus aktyviausiems bankų specialistams – Daliai Augaitei (AB SEB bankas), Rimvydui Motiejūnui ("Swedbank", AB) ir Andriui Vilkancui (AB DnB NORD bankas), kurie profesionaliomis išvadomis, įžvalgomis ir siūlymais ženkliai prisidėjo prie Lietuvos bankininkystės sistemos teisinės bazės, standartų sistemos bei nuostatų aktualiausiais bankininkystės klausimais kūrimo ir tobulinimo.

"Tikime, kad tik taip nuoširdžiai bendradarbiaudami ir aktyviai dalindamiesi idėjomis prisidėsime prie Lietuvos bankininkystės sėkmingos ir sparčios plėtros", - sakė Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas.