LBA prezidento S. Kropo komentarai dėl Lietuvos bankų vasario mėnesio rodiklių

Vasario mėn. duomenys rodo, kad situacija ekonomikoje prastėjo – įmonės veiklai finansuoti naudojo einamosiose sąskaitose esančias lėšas ir mažino santaupas terminuotųjų įdėlių sąskaitose. Tačiau gyventojų nuostata taupyti niekur nedingo.

 

Bendrasis paskolų portfelis toliau traukėsi, o bankų skolinimo aktyvumas išliko menkas. Tačiau aktyvūs vyriausybės veiksmai įgyvendinant ekonomikos gaivinimo priemones ir bankų ketinimai toliau stiprinti kapitalo bazę pernai gauto pelno sąskaita leidžia tikėtis, kad kreditavimo sąlygos gerės.

 

-          Bankai vasarį išlaikė gyventojų pasitikėjimą ir toliau didino indėlių apimtis. Per mėnesį terminuotųjų indėlių suma padidėjo 222 mln. litų, arba 1,35 proc. iki 16,701 mlrd. litų.

-          Tuo tarpu bendra indėlių apimtis per metus sumažėjo 900 mln. litų – nuo 39,163 mlrd. iki 38,262 mlrd.

-         Vasarį tęsėsi bendrojo paskolų portfelio traukimosi procesas. Bendra paskolų suma sumažėjo 529 mln. litų iki 70,511 mlrd. Tiesa, per metus bendrasis paskolų portfelis padidėjo 8,49 mlrd. litų – praėjusių metų vasarį jis siekė 62,026 mlrd.

-          Pažymėtina, kad vasarį buvo pasirašyta naujų būsto paskolų tik už 78,123 mln. litų – tai mažiausias rodiklis per pastaruosius 1,5 metų. Tačiau kiek padaugėjo išduodamų vartojamųjų paskolų (suteikta 21,134 mln. litų), o jau kovą atsirado ženklų, rodančių, kad pamažu aktyvėja ir būsto paskolų rinka.

-         Vyriausybės įgyvendinamos ekonomikos gaivinimo priemonės ir bankų veiksmai leidžia spėti, kad verslo kreditavimo sąlygos gali gerėti. Bankai deklaruoja apie savo ketinimus praėjusių metų pelnu stiprinti kapitalo bazę, o užsienio kapitalo bankų galimybės skolintis iš patronuojančių bankų išlieka palankios.

-          Visi šie faktoriai yra labai svarbūs išlaikant pasitikėjimą rinkoje ir gerinant verslo bei gyventojų lūkesčius.