LBA prezidento S. Kropo komentarai dėl Lietuvos bankų liepos mėnesio rodiklių

Liepos mėnesį paskelbti oficialūs Lietuvoje veikiančių bankų pirmojo pusmečio veiklos rezultatai nesukėlė sumaišties rinkoje. Iš esmės fiksuoti panašūs veiklos rodiklių kitimai kaip ir birželį. Toliau pildėsi privačių asmenų terminuotųjų indėlių sąskaitos, o paskolų portfelis lyso. Bankai ir toliau linkę akumuliuoti lėšas depozituose, todėl išlaikomos palankios indėlių palūkanos toliau sėkmingai konkuruoja su alternatyviais investavimo instrumentais.

 

-         Bendrasis paskolų portfelis sumenko 721,075 mln. litų (birželį - 676 mln. litų).  Daugiau skolinta tik finansinės grupės įmonėms, kurių įsiskolinimai bankams padidėjo 498,911 mln. litų iki 2,74 mlrd. litų. Bendra klientams suteiktų paskolų suma liepos pabaigoje siekė 65,855 mlrd. litų. Nuo metų pradžios paskolų portfelis sumažėjo daugiau nei 5 milijardais.

-         Bendras fizinių, juridinių asmenų, valdžios institucijų ir finansų institucijų indėlių portfelis liepą, palyginti su birželiu, išaugo 42,496 mln. litų. Pokyčiai grįžo prie jau tradicija tapusių tendencijų – fizinių asmenų pinigų bankuose daugėjo, o įmonių – mažėjo.  

-          Bendras (ir terminuotųjų, ir iki pareikalavimo) gyventojų indėlių balansas liepą buvo teigiamas – 127,771 mln. litų. Liepos pabaigoje gyventojai bankų sąskaitose laikė 23,923 mlrd. litų.

-         Įmonių terminuotųjų indėlių per mėnesį sumažėjo 259,911 mln. litų, o einamosiose sąskaitose – padidėjo 146,790 mln. litų. Panašu, kad pirmasis trečiojo ketvirčio mėnuo nebuvo labai lengvas ir bendrovės buvo priverstos veiklai naudoti santaupas.

-         Naujų būsto paskolų pasirašyta už 77,286 mln. litų ir tai visiškai atitiko pastaruoju metu nusistovėjusį skolinimo būstui intensyvumą.

-         Vartojamųjų paskolų sutarčių pasirašyta už 25,705 mln. litų ir tai buvo kone identiška birželio mėnesiui suma.  

-         Taigi, liepa niekuo neišsiskyrė iš pakankamai stabilios bankų veiklos, nepaisant to, kad mėnesio pabaigoje buvo paskelbta, jog per šešis šių metų mėnesius bendras bankininkystės nuostolis siekė 628 mln. litų. Pilnėjančios indėlių sąskaitos leidžia daryti prielaidą, kad bankų klientai tiki, jog sistema pajėgi atlaikyti nuostolius ir vėl pradėti kilti iš duobės.