LBA prezidento S. Kropo komentarai dėl Lietuvos bankų birželio mėnesio rodiklių

Birželis nerodo pasikeitusių tendencijų šalies bankų sistemoje ir išsiskyrė tik gerokai papilnėjusiais privačių asmenų indėlių portfeliais. Palankios taupymo sąlygos nemažai daliai bankų klientų pasirodė labiau viliojančios nei naujų investavimo instrumentų paieškos. Paskolų portfelis toliau traukėsi, tačiau birželio praradimai buvo kone dvigubai mažesni nei gegužės. Daugėjo naujų būsto paskolų, bet bendra paskolų suma vis dar nėra tokia, kurią būtų galima vertinti kaip pasikeitusią tendenciją.

 

-          Bendrasis paskolų portfelis sumenko 676,163 mln. litų (gegužę - 1,119 mlrd. litų), augimas fiksuotas tik viešajame sektoriuje, skolinant bankų antrinėms įmonėms bei finansų institucijoms. Klientams suteiktų paskolų suma birželio pabaigoje siekė 66,575 mlrd. litų. Nuo metų pradžios paskolų portfelis sumažėjo 4,7 mlrd. litų arba 7 proc.

-          Bendras fizinių, juridinių asmenų, valdžios institucijų ir finansų institucijų indėlių portfelis birželį, palyginti su geguže, išaugo 472,675 mln. litų ir beveik visiškai kompensavo gegužės praradimus. Pilnėjo ir fizinių, ir juridinių asmenų einamosios sąskaitos. Fiziniai asmenys birželį vėl papildė ir savo terminuotąsias sąskaitas, o įmonių terminuotosios sąskaitos pasipildė labai nedaug.

-          Bendras (ir terminuotųjų, ir iki pareikalavimo) gyventojų indėlių balansas birželį buvo teigiamas – 314,16 mln. litų. Birželio pabaigoje gyventojai bankų sąskaitose laikė 23,859 mlrd. litų.

-          Per mėnesį naujų būsto paskolų sutarčių pasirašyta už 85,289 mln. litų ir tai yra 11,711 mln. litų daugiau nei gegužę. Nors skolinimo apimtys išlieka menkos, manoma, kad nedidelį, bet stabilų augimą skatina palanki pirkėjams situacija nekilnojamojo turto rinkoje ir bankų skelbiamos būsto paskolų akcijos.

-          Vartojamųjų paskolų sutarčių pasirašyta už 25,614 mln. litų, arba 1,5 mln. litų daugiau nei praėjusį mėnesį.

-         Taigi, bankininkystėje tęsiasi taupymui, o ne skolinimuisi palankus laikotarpis. Naujausi bankų veiklos rezultatai, ekonominio aktyvumo bei verslo ir vartotojų pasitikėjimo rodikliai leidžia manyti, kad artimiausiu metu esminių finansavimo sąlygų tendencijų pokyčių sunku tikėtis.