LBA prezidento S. Kropo komentarai dėl Lietuvos bankų balandžio mėnesio rodiklių

Balandį paskelbti neguodžiantys pirmojo ketvirčio šalies ūkio augimo rezultatai neturėjo didesnės įtakos bankų sistemos veiklai ir ankstesniais mėnesiais fiksuotos tendencijos išliko. Toliau mažėjo bendrasis paskolų portfelis, o indėlių sąskaitos pilnėjo.   

 

Bendra paskolų suma susitraukė 467 mln. litų, ir fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybės įmones,  mažino savo įsipareigojimus bankams.  

 

-          Bendras fizinių ir juridinių asmenų indėlių (sumuojant ir terminuotuosius, ir indėlius iki pareikalavimo) portfelis balandžio mėnesį, palyginti su kovu, padidėjo 359, 2 mln. litų. Augimą lėmė fizinių asmenų einamųjų sąskaitų, valdžios institucijų ir finansų institucijų indėlių portfelio augimas. Tačiau, kaip ir anksčiau, įmonės sausino savo einamąsias sąskaitas, kurios sumenko 264 mln. litų. Be to, šiemet pirmą kartą fiksuojamas fizinių asmenų terminuotųjų indėlių portfelio mažėjimas – 157,4 mln. litų. Bankai praneša, kad klientai dalį pinigų iš savo sąskaitų investavo į alternatyvius taupymo instrumentus, dalis lėšų buvo skirta esminių poreikių tenkinimui patiriant finansinių sunkumų. Tuo tarpu juridinių asmenų terminuotųjų indėlių suma padidėjo 508 mln. litų. Tai lėmė finansų institucijų bei valdžios institucijų ir įmonių sąskaitų pilnėjimas.  

 

-         Bendras (ir terminuotųjų, ir iki pareikalavimo) gyventojų indėlių balansas išliko teigiamas – plius 34 mln. litų. Balandžio pabaigoje gyventojai bankų sąskaitose laikė 23,820 mlrd. litų.

 

-         Balandį bendrasis paskolų portfelis susitraukė 467,3 mln. litų, tačiau jo mažėjimas, palyginti su kovu buvo nežymus. Šiek tiek traukėsi visų skolininkų grupių paskolų portfelis, o bendra jo vertė balandžio pabaigoje siekė 68,371 mlrd.

 

-         Balandį jokių žymesnių pokyčių nefiksuota naujai išduotų būsto paskolų rinkoje. Per mėnesį naujų būsto paskolų sutarčių pasirašyta už 69,727 mln. litų (kovą - 74,528 mln.). Nedidelis naujai išduotų paskolų sumos mažėjimas pastebimas nuo pat metų pradžios.

 

-          Vartojamųjų paskolų sutarčių pasirašyta už 21,28 mln. litų. Šis rodiklis taip pat beveik nekinta.  

 

-         Galima konstatuoti, kad bankų klientai pakankamai ramiai įvertino informaciją apie pirmojo ketvirčio ūkio nuosmukį ir toliau elgėsi labai atsargiai, stengdamiesi taupyti ir skaidyti riziką. Tendencijos taip pat atspindi lūkesčius, susijusius su ekonomikos gaivinimo planais.